School voor HAVO, VWO (Atheneum, Gymnasium)

Kies een PSG-school

Het Jan van Egmond Lyceum beschikt over een studiecentrum: een ruimte waar leerlingen boeken en tijdschriften kunnen lezen, dvd's kunnen bekijken, en met behulp van een daisy-speler luisterboeken kunnen afspelen. Je vindt er lees- en studieboeken Nederlands, leesboeken van de vreemde talen, en studieboeken van alle andere vakken. Er is een audiovisuele collectie (dvd's en video's). Daarnaast kunnen de leerlingen gebruik maken van een aantal computers (50).
Het studiecentrum is alleen toegankelijk met de schoolpas! Het lenen van materialen is mogelijk met een pas van Bibliotheek waterland. Het studiecentrum is van maandag t/m vrijdag geopend van 09.30 uur tot 15.30 uur.

Het studiecentrum wordt gerund door de school en een aantal ouders van de ouderraad.

In het studiecentrum gelden specifieke regels, te weten:

• Geen tassen, jassen en petten het studiecentrum.
• Niet eten en/of drinken het studiecentrum.
• Iedereen is verplicht zich te melden aan de balie bij binnenkomst.
• De inlevering van de schoolpas is verplicht bij binnenkomst.

Daarnaast gelden de volgende afspraken omtrent computergebruik en schoolregels vanzelfsprekend ook in studiecentrum.

Computergebruik

De school stelt leerlingen computers ter beschikking om te gebruiken als hulpmiddel bij het onderwijs. De leerlingen kunnen een computer gebruiken volgens de richtlijnen van een docent of de medewerkers van het studiecentrum, echter alleen met gebruikmaking van de eigen loginnaam die aan het begin van het schooljaar versterkt wordt. Deze loginnaam is strikt persoonlijk en de daarbij versterkte pincode moet geheim blijven.

Het gebruik van de computers is aan regels gebonden. Deze zullen per brief tegelijk met loginnaam bekend worden gemaakt. In ieder geval is het niet toegestaan om:

• Pornografisch, racistisch en/of godslasterlijk materiaal te bekijken, te verzenden of te bewaren.
• Onder valse naam toegang tot het netwerk te krijgen.
• Schade toe te brengen aan gegevens of materiaal van de PSG, medewerkers van de PSG of medeleerlingen.
• Het gebruik van e-mail en internet is alleen toegestaan voor schoolgebruik.

De PSG heeft een speciale 'gedragscode e-mail en internetgebruik' opgesteld. Daarin staat waar je je aan te houden hebt als je computers van de PSG gebruikt. De volledige tekst van deze gedragscode staat op de website van de PSG (www.psg.nl) en in de schoolgids.

Schoolregels

  • We gaan respectvol met elkaar en met elkaars spullen en het gebouw om.
  • Wij volgen aanwijzingen van medewerkers altijd op. Als je door een docent, een conciërge of een andere medewerk(st)er gevraagd wordt naar je naam en je klas ben je verplicht om die te noemen.
  • Alleen in de aula eten en drinken wij. Op school eten wij geen chips, popcorn, patat, ijs of kauwgom. Petten zijn in het schoolgebouw niet toegestaan.
  • Wij houden ons gebouw schoon! In de gangen rondom de lesruimtes en in het studiecentrum is het stil.
  • Het gebruik van een mobiele telefoon is toegestaan in de aula en alleen met uitdrukkelijke toestemming van de docent of onderwijsassistent in de les, het studiecentrum of studieplein. De mobiele telefoons staan te allen tijde op 'stil'! Tijdens alle toetsen worden de mobiele telefoons opgeborgen in de tassen, die volgens instructie van de docent worden verzameld.
  • In en rond het schoolgebouw roken wij niet en gebruiken wij geen alcohol, drugs of andere verdovende middelen en deze hebben wij ook niet in ons bezit.
  • Wij maken geen beeld- of geluidsopnamen van elkaar tenzij daar uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven.

Op het niet naleven van de schoolregels en de regels computergebruik staat te allen tijde een sanctie en is er waar nodig overleg met de mentor, schoolleiding en ouders.
 

 

AANMELDEN 2018 trans260

banner meeloopdagen

cover juni 2018