School voor gymnasium, atheneum, havo

Dalton op het Jan van Egmond

Helen Parkhurst, de grondlegger van het daltononderwijs, wilde dat kinderen “fearless human beings” werden.

Dat is wat ons aanspreekt: leerlingen laten ontwikkelen tot jongvolwassenen zonder vrees, die nieuwsgierig zijn naar zichzelf, de ander en de wereld om hen heen. Dat past bij onze holistische benadering van onze leerlingen; ze zijn zoveel meer dan het cijfer voor wiskunde of geschiedenis.

Vandaar dat we veel tijd en aandacht stoppen in de persoonsvorming: door filosofie en ethiek bij het onderwijs te betrekken, door debatten te voeren.

Op het Jan van Egmond Lyceum dagen we onze leerlingen uit om een onderzoekende houding aan te nemen. Door vragen te stellen in plaats van antwoorden te geven, door aan projecten te (samen)werken of door leerlingen zelf met suggesties te laten komen over wat ze willen onderzoeken.

In de domein-projecten komt daltononderwijs en onze visie op onderwijs mooi samen.