School voor gymnasium, atheneum, havo

Onze organisatie

Schoolleiding

De schoolleiding van het Jan van Egmond Lyceum bestaat uit:       

 

Het eerste aanspreekpunt is altijd de mentor. Mocht het toch nodig zijn om contact te hebben met iemand van de schoolleiding dan kunt u een afspraak maken via de receptie, telefoon 0299 – 421274 of rechtstreeks via de mail (eloge@psg.nl).

Contact met docenten

Als u een docent wilt spreken, kunt u de receptie bellen of mailen (eloge@psg.nl). Onze receptiemedewerkers zorgen er dan voor dat de betreffende docent zo spoedig mogelijk contact met u opneemt. U kunt ook een mail naar een docent sturen. Elke docent heeft een afkorting die u op Zermelo kunt vinden. Het e-mailadres van de docenten is zijn/haar afkorting met daarachter @psg.nl.

Meepraten en meebeslissen

De Ouderraad 
De school maak je samen. Daar heb je leerlingen voor nodig, maar ook docenten, ondersteunend personeel én ouders. Er is een enthousiaste ouderraad. Daarin praten ouders vrijuit, kritisch en positief mee over het onderwijs en de mogelijkheden op het Jan van Egmond Lyceum.

Onze ouderraad kan wel wat versterking gebruiken. Meer weten over wat je zou kunnen bijdragen? Stuur dan even een mailtje: janvanegmond@psg.nl

Wil je meer weten over de ouderraad? Neem dan contact op met ons, we brengen je graag in contact met de ouderraad: janvanegmond@psg.nl

  

Medezeggenschapsraad
Het Jan van Egmond Lyceum heeft een medezeggenschapsraad, die bestaat uit een leerling-, ouder- en personeelsgeleding. De medezeggenschapsraad is voor de schoolleiding gesprekspartner als het gaat om allerlei onderwerpen die met het onderwijs en de school te maken hebben. Er is een wettelijk kader waarbinnen schoolleiding en MR zich bewegen.

Meer informatie: https://www.sterkmedezeggenschap.nl

Voorzitter      Hans Schuit (docent)
Secretaris      Perry Castricum (docent)

Leden

Mike Steijger (docent)
Karin van Amerongen (onderwijsondersteuner)
De heer M. Veul (Ouder)
Mevrouw M. Broekhoff (Ouder)
Melissa van Luipen (leerling)
Mohamed Dridi (leerling)

Op dit moment zijn er geen vacatures. Wil je graag meedenken en meepraten over het onderwijs en de school, stuur dan even een mail naar: janvanegmond@psg.nl.

Strategisch BeleidsPlan Purmerendse ScholenGroep

Het strategisch beleidsplan 2023-2027 vindt u hiernaast: