School voor HAVO, VWO (Atheneum, Gymnasium)

Onze organisatie

Schoolleiding

De schoolleiding van het Jan van Egmond Lyceum bestaat uit een directeur en drie afdelingsleiders.

  • Directeur: de heer mr. O. Mulder
  • Afdelingsleider mevrouw D. Leertouwer-Bennink, atheneum
  • Afdelingsleider mevrouw F. Meijer-den Baas, gymnasium
  • Afdelingsleider de heer J. W. van den Bos, havo


De afdelingsleiders die verantwoordelijk zijn voor afdelingen binnen de school worden ondersteund door coördinatoren. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid betreffende leerlingbeleiding en onderwijsontwikkeling in de teams. De teams worden gevormd door de mentoren van een bepaalde jaarlaag, de teams worden soms aangevuld met docenten die geen mentor zijn.

De coördinatoren zijn:

mevrouw A. Heetveld (brugklassen), mevrouw N. Bakx en mevrouw M. Wallage (atheneum) mevrouw D. Veldhuis en mevrouw D. Cox (havo), mevrouw P. Wildeboer (gymnasium)

Ouderraad

De Ouderraad vertegenwoordigt de ouders van de leerlingen. Zij vormt de schakel tussen ouders en de schoolleiding. Daarmee fungeert zij als klankbord voor de schoolleiding.
De Ouderraad behandelt en participeert in de didactische vraagstukken, Open Dagen, het brugklascadeau, de diploma-uitreiking, de samenstelling van het jaarboek voor de eindexamenkandidaten, buitenschoolse activiteiten, huisvesting en nog veel meer.

In de Ouderraad zijn ook leden (ouders van leerlingen) van de VMR (VestigingsMedezeggenschapsRaad), beter bekend als de Schoolraad, vertegenwoordigd.

De raad vergadert maandelijks met de schoolleiding over allerlei zaken die spelen, zoals vragen van ouders. Zij heeft een eigen begroting en bepaalt zelfstandig (maar altijd in overleg met de schoolleiding) waar zij het geld aan uitgeeft. Inkomsten worden verkregen uit de vrijwillige ouderbijdrage. Voor meer informatie over de ouderbijdrage verwijzen wij u graag naar het jaarboekje van het Jan van Egmond Lyceum.

Eén keer per jaar belegt de Ouderraad een speciale avond, de Algemene Jaarvergadering. Dit is een openbare vergadering. Op deze avond worden o.a. de jaarverslagen en de begroting gepresenteerd.

Contactpersonen voor de ouderraad zijn mevrouw Marjon de Jong (voorzitter) en mevrouw Annemieke Haak (secretaris), te bereiken via ouderraadjel@psg.nl. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bekijk hier het informatiebulletin van de ouderraad. 

 

Notulen ouderraad

De Purmerendse ScholenGroep

De Purmerendse ScholenGroep is een ‘brede’ scholengroep. Alle onderwijssoorten worden verzorgd: gymnasium, voorbereidend
wetenschappelijk onderwijs (vwo), hoger algemeen vormend onderwijs (havo), alle leerwegen van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en het praktijkonderwijs. De Purmerendse ScholenGroep bestaat uit deze scholen.

Het bevoegd gezag berust bij de Stichting Purmerendse ScholenGroep. De Purmerendse ScholenGroep wordt geleid door de directeur-bestuurder, de heer drs. Kees Schouten.

De stichting wordt vertegenwoordigd door de raad van toezicht, die uit zeven leden bestaat. Bij de voordracht van de leden zijn de medezeggenschapsraad van de PSG, het gemeentebestuur van Purmerend, de raad van Toezicht van de stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland (CPOW) en de Ondernemers Federatie Purmerend betrokken. De voorzitter is de heer M.J.P. Hofstede, secretaris is de heer G.J. Karhof. De raad van toezicht is te bereiken via het Centraal Bureau van de PSG. Het adres voor de directeur–bestuurder en de raad van toezicht vindt u hier

De binnen de Stichting Purmerendse ScholenGroep samenwerkende scholen hebben een volledige zelfstandigheid op het terrein van de onderwijskundige inrichting, identiteit en de inzet van medewerkers op school. De scholen werken nauw samen op de beleidsterreinen automatisering, huisvesting, financiën, kwaliteitsbeleid en organisatie. Elke school heeft een eigen aanpak en een eigen identiteit. Op deze wijze waarborgt de Purmerendse ScholenGroep dat leerlingen en ouders in Purmerend en omgeving een school kunnen kiezen die het beste bij het kind past.

Meer informatie over de PSG, haar Raad van Toezicht, Medezeggenschapsraad en andere zaken vindt u op www.psg.nl