School voor HAVO, VWO (Atheneum, Gymnasium)

Onze organisatie

Schoolleiding

De schoolleiding van het Jan van Egmond Lyceum bestaat uit afdelingsleiders.

  • Afdelingsleider mevrouw M.J. Post, havo 1, 2 en 3
  • Afdelingsleider de heer J.W. van den Bos, havo 4 en 5
  • Afdelingsleider mevrouw B. den Baas-van Olphen, havo 4 en 5
  • Afdelingsleider mevrouw D. Leertouwer-Bennink, ath. en gymn. 1, 2 en 3
  • Afdelingsleider mevrouw F. Meijer-den Baas, ath. en gymn. 4, 5 en 6

 

Zij worden ondersteund door:

  • Schooldirecteur I. Krug (SG W.J. Bladergroen)
  • Sectordirecteur R. Visser 


De afdelingsleiders die verantwoordelijk zijn voor afdelingen binnen de school worden ondersteund door coördinatoren. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid betreffende leerlingbegeleiding en onderwijsontwikkeling in de teams. De teams worden gevormd door de mentoren van een bepaalde jaarlaag, de teams worden soms aangevuld met docenten die geen mentor zijn.

De coördinatoren zijn:

mevrouw A. Heetveld (brugklassen), mevrouw N. Bakx en mevrouw M. Wallage (atheneum) mevrouw D. Veldhuis en mevrouw D. Cox (havo), mevrouw P. Wildeboer (gymnasium)

Boven: Meijer-den Baas, Van den Bos, Krug, Visser

Onder: Den Baas-van Olphen, Leertouwer-Bennink, Post

Ouderraad

De Ouderraad vertegenwoordigt de ouders van de leerlingen. Zij vormt de schakel tussen ouders en de schoolleiding. Daarmee fungeert zij als klankbord voor de schoolleiding.
De Ouderraad behandelt en participeert in de didactische vraagstukken, Open Dagen, het brugklascadeau, de diploma-uitreiking, de samenstelling van het jaarboek voor de eindexamenkandidaten, buitenschoolse activiteiten, huisvesting en nog veel meer.

In de Ouderraad zijn ook leden (ouders van leerlingen) van de VMR (VestigingsMedezeggenschapsRaad), beter bekend als de Schoolraad, vertegenwoordigd.

De raad vergadert maandelijks met de schoolleiding over allerlei zaken die spelen, zoals vragen van ouders. Zij heeft een eigen begroting en bepaalt zelfstandig (maar altijd in overleg met de schoolleiding) waar zij het geld aan uitgeeft. Inkomsten worden verkregen uit de vrijwillige ouderbijdrage. Voor meer informatie over de ouderbijdrage verwijzen wij u graag naar het jaarboekje van het Jan van Egmond Lyceum.

Eén keer per jaar belegt de Ouderraad een speciale avond, de Algemene Jaarvergadering. Dit is een openbare vergadering. Op deze avond worden o.a. de jaarverslagen en de begroting gepresenteerd.

Contactpersonen voor de ouderraad zijn mevrouw Marjon de Jong (voorzitter) en mevrouw Annemieke Haak (secretaris), te bereiken via ouderraadjel@psg.nl. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bekijk hier het informatiebulletin van de ouderraad. 

 

Notulen ouderraad