School voor gymnasium, atheneum, havo

Onze organisatie

Schoolleiding

De schoolleiding van het Jan van Egmond Lyceum bestaat uit: 

   Rector

  Marjon de Jong

 jngm@psg.nl

   Conrector bedrijfsvoering

  Cinzia Bulleri

  blc@psg.nl

   Teamleider havo 1+ 2, onderbouw vwo

  Astrid Heetveld

  htv@psg.nl

   Teamleider havo 3

  Maxime Eman

  enx@psg.nl

   Teamleider bovenbouw havo

  Margje Schaveling

  sgm@psg.nl

   Teamleider bovenbouw vwo

  Marie José Post

  ptm@psg.nl

   Teamleider leerlingondersteuning

  Esther Bakker

  bak@psg.nl

Het eerste aanspreekpunt is altijd de mentor. Mocht het toch nodig zijn om contact te hebben met iemand van de schoolleiding dan kunt u een afspraak maken via de receptie, telefoon 0299 – 421274 of rechtstreeks via de mail (eloge@psg.nl).

 

 

Contact met docenten

Als u een docent wilt spreken, kunt u de receptie bellen of mailen (eloge@psg.nl). Deze zorgt ervoor dat de betreffende docent zo spoedig mogelijk contact met u opneemt. U kunt ook heel gemakkelijk een mail naar een docent sturen. Elke docent heeft een afkorting die u op Zermelo kunt vinden. Het e-mailadres van de docenten is zijn/haar afkorting met daarachter @psg.nl.

Meepraten en meebeslissen

De Ouderraad 

De school maak je samen. Daar heb je leerlingen voor nodig, maar ook leraren, ondersteunend personeel én ouders. Er is een enthousiaste ouderraad. Daarin praten ouders vrijuit, kritisch en positief mee over het onderwijs en de mogelijkheden op het Jan van Egmond Lyceum. Wil je meer weten over de ouderraad? Neem dan contact op met ons, we brengen je graag in contact met de ouderraad. janvanegmond@psg.nl

Medezeggenschapsraad

Het Jan van Egmond Lyceum heeft een medezeggenschapsraad, die bestaat uit een leerling-, ouder- en personeelsgeleding. De medezeggenschapsraad is voor de schoolleiding gesprekspartner als het gaat om het vaststellen van het beleid.

Voorzitter:      Hans Schuit (docent)
Secretaris:      Perry Castricum (docent)

Leden:

  • Mike Steijger (docent)
  • Karin van Amerongen (onderwijsondersteuner)
  • De heer M. van der Voort (Ouder)
  • De heer M. Veul (Ouder)
  • Melissa van Luipen (leerling)
  • Danny Chalati (leerling)