School voor gymnasium, atheneum, havo

Cambridge University Program

Why?
Veel van onze leerlingen komen later op plaatsen terecht waar Engels de voertaal is. Al tijdens stages en studies in het buitenland ervaren ze dat een gemiddelde beheersing van het Engels niet altijd genoeg is. Wie in een wereld van internationalisering ook na zijn middelbareschooltijd uitstekend mee wil kunnen, heeft meer nodig. Niet alleen in het buitenland, maar ook op Nederlandse universiteiten neemt Engels een steeds belangrijkere plek in. Colleges worden steeds vaker in het Engels gegeven, veel studieboeken zijn in het Engels en scripties en proefschriften worden in toenemende mate in het Engels geschreven. Voor presentaties geldt hetzelfde.
Het spreekt voor zich dat vaardigheid in Engels op hoog niveau daarbij een groot voordeel is. Het Jan van Egmond biedt alle leerlingen de kans om het Engels op zo'n hoog niveau te beheersen. Dit doen wij door het programma Cambridge University aan te bieden.

Courses and exams
De universiteit van Cambridge heeft een serie cursussen en examens Engelse taalvaardigheid ontwikkeld, die internationaal gelden als standaard. De bijbehorende diploma's worden Cambridge Certificates genoemd. In de eerste klas bieden we Preliminary English Test (PET) aan. Deze test is ontwikkeld voor leerlingen met een gemiddeld niveau voor Engels. Na een instaptoets wordt gekeken of de leerling voldoende basis bezit om succesvol aan deze cursus deel te nemen. De twee bekendste diploma's zijn het zo genaamde First Certificate in English (FCE) en het Certificate in Advanced English (CAE).
Doordat het niveau van het Cambridge English de bekende vwo- en havo-eindtermen overstijgt, vormen de Cambridge-certificaten een waardevolle aanvulling op het havo-, gymnasium- en atheneumdiploma.
Elke week is er een extra les Engels. In die les worden de vier vaardigheden lezen, luisteren, schrijven en spreken geoefend. Het extra lesmateriaal wordt door school aangeboden. Van de leerlingen verwachten we de bereidheid om de lessen te volgen en het huiswerk te doen (ca 1-1,5 uur extra per week).

Certificates
Alle leerlingen die de extra lessen volgen, doen mee aan het door school georganiseerde afsluitende examen. Je ontvangt daarvoor een schoolcerificaat. Het is ook mogelijk het officiële Cambridge diploma te halen. Hieraan zijn extra kosten verbonden. 

In schooljaar 2023-2024 wordt het volgende programma aangeboden:
PET      1 havo, atheneum en gymnasium
FCE      3 atheneum, gymnasium en  4 havo, atheneum, gymnasium
CAE      bovenbouw atheneum, gymnasium