School voor gymnasium, atheneum, havo

JEL Alumni

Oudste middelbare school van Purmerend

Op maandag 13 september 2021 bestond het tegenwoordige Jan van Egmond Lyceum 100 jaar.
De school, nu gevestigd aan de Hoornselaan, heeft een rijke geschiedenis in onze marktstad.
Begonnen met 71 leerlingen (48 jongens en 23 meisjes) als Rijks HBS aan de Wilhelminalaan wordt de school in 1968 een Rijksscholengemeenschap om uiteindelijk in 1992 de naam Jan van Egmond te gaan dragen. Momenteel heeft het Jan van Egmond Lyceum ruim 1100 leerlingen.

De viering van dit mooie jubileum kwam door corona danig in de knel, maar op zaterdag 9 april 2022 heeft er een grote reünie voor oud-leerlingen en (oud-)medewerkers plaatsgehad. Met groot enthousiasme hebben bijna 2200 reünisten in het gebouw aan de Hoornselaan het weerzien en de 100 jaar gevierd. Naast een uitgebreide viering op 13 september 2021 waren er voor de leerlingen en medewerkers die op dat moment de school bevolkten ook nog andere festiviteiten gedurende dat schooljaar.

  

De aankleding van de school onderging wat veranderingen in aanloop naar het feest. Een aantal daarvan is nog steeds te zien in de school. De eerste stap was al eerder gezet: het opknappen van het gedenkbord met de namen van de 11 oorlogsslachtoffers. Dat hangt in de centrale hal en is aangevuld met 12 kliklijsten met informatie over de genoemde personen. Nog steeds hangen er in de school enkele muurvullende historische foto’s in steigerframes.

In het kielzog van het eeuwfeest ontstond er een “inspiratiewand” waarop de carrières van uiteenlopende oud-leerlingen uit de doeken worden gedaan en waar tevens ruimte is voor toekomstige oud-leerlingen. Deze wand is op dit moment vanwege een interne verbouwing niet te zien, maar komt binnenkort zeker terug.

Bij deze gedenkwaardige verjaardag kwam officieel het jubileumboek “Baken in Waterland” uit: een dubbele omslag met daarin 176 pagina’s met talrijke illustraties in kleur bij het verhaal van de afgelopen 100 jaar Rijks HBS, Rijksscholengemeenschap, Jan van Egmond College, Jan van Egmond en Jan van Egmond Lyceum. Dit jubileumboek kan nog steeds worden besteld à € 20,- plus eventuele verzendkosten (e-mail naar eeuwfeestjel@psg.nl).

Ook vond de oprichting plaats van “Vrienden van het Jan”, een initiatief van enkele oud-leerlingen en -medewerkers. Hier kunnen oud-leerlingen zich verenigen om de band met elkaar en de school levend te houden. Oud-medewerkers zijn ook van harte welkom. Er worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd waarvoor oud-leerlingen en -medewerkers van harte welkom zijn. Zo waren er in 2023 een nieuwjaarsborrel op de Koemarkt en een avond met twee lezingen van oud-medewerkers op de Hoornselaan zelf. Voor informatie over de Vrienden en de nieuwe initiatieven verwijzen wij u graag naar Vrienden van het Jan.

Het is belangrijk om in het huidige tijdsgewricht waarin veel van school en de medewerkers wordt gevraagd zo nu en dan stil te staan bij wat de school in het verleden voor leerlingen heeft betekend.  Niet iedereen zal de school met warme herinneringen hebben verlaten, daar zijn we ons terdege van bewust. Maar toch eindigen we hier met de woorden van een oud-leerling van de RHBS die in maart 1994 schreef:

"De school was onze wereld en daar zijn we rijk door geworden. Er heerste steeds een grote harmonie en een vertrouwelijke geest. Maar vraag me niet wat precies het grootste belang voor ons leven is geweest van alles wat de school over ons heeft uitgestort. Belangrijk is dat we erdoor zijn gegroeid."

Mw. M.T. Verdonk-Oosterbeek