School voor HAVO, VWO (Atheneum, Gymnasium)

Voor leerlingen en ouders

Veel informatie vind je in de algemene schoolgids van de Purmerendse Scholengroep en in het jaarboekje van onze school. 

Onderaan deze pagina vind je de jaaragenda voor leerlingen en ouders/verzorgers en kun je inloggen bij Mijn PSG, Zermelo Roostersite, Magister, Office 365 en DeDecaan.net.

Voor leerlingen en ouders

In de overkoepelende schoolgids van de Purmerendse ScholenGroep vind je onder meer informatie over: 

 • De PSG
 • Het vakantierooster
 • Leerplicht en kwalificatieplicht
 • Informatie voor gescheiden ouders
 • Medezeggenschap
 • Klachtenregeling
 • Vertrouwensdocenten en vertrouwensinspectie
 • Schorsing
 • Verwijdering
 • Kledingcode
 • Computergebruik
 • Preventie
 • Verzekering
 • Veiligheid
 • Bescherming gegevens
 • Kosten voor ouders/verzorgers
 • Sponsoring
 • Maatschappelijke stages
 • Toelating op PSG scholen

 

Door naar de schoolgids van de Purmerendse ScholenGroep>

In het jaarboekje van het Jan van Egmond Lyceum vind je onder meer informatie over: 

 • De organisatie
 • Algemene schoolinformatie
 • Het onderwijsprogramma op het Jan van Egmond Lyceum
 • De organisatie van het onderwijs
 • De mentor en het team
 • Ondersteuningsteam en tweedelijns leerlingbegeleiding
 • Schoolregels
 • Regels in en om de lessen
 • Regels in en om het gebouw
 • Schoolkosten


Door naar het jaarboekje van het Jan van Egmond Lyceum>

 

Hier vind je: 

 

Onder voorbehoud van vaststelling door de MR: