School voor gymnasium, atheneum, havo

Hoogbegaafdheid

Als lyceum zijn wij natuurlijk bekend met hoogbegaafdheid. Want niet elke hoogbegaafde leerling heeft hetzelfde nodig. Dus leveren we maatwerk. Want de een heeft baat bij verdieping, de ander bij een extra vak en een derde ondersteunen we op sociaal-emotioneel niveau.

In de zogenaamde ‘warme overdracht’ van de basisschool naar onze school, lezen we alle informatie die de basisschool ons aanreikt. Zo kunnen we nagaan welke behoefte er is en hoe wij daar invulling aan kunnen geven.