School voor gymnasium, atheneum, havo

Ziekmelding

Als uw kind ziek is, dan geeft u dat ‘s morgens vóór 08.30 uur door via de Magister app. Wanneer uw kind meerdere dagen ziek is dan meldt u dat elke dag opnieuw in de Magister app. Mocht uw kind op school ziek worden, meldt hij/zij/hen dit bij de loge of bij de medewerkers van het TOP lokaal. Als blijkt dat de leerling niet op school kan blijven, zoekt een ​​van de medewerkers telefonisch contact met de ouders/verzorgers. 

Ziekmelding