School voor gymnasium, atheneum, havo

Projecten en domeinen

Wij denken dat onderwijs anders kan. Misschien zelfs anders móet. Daarom staat in ons onderwijs de JEL Academie centraal. Hier werken we aan de persoonsvorming door betekenisvol onderwijs en aandacht voor de actualiteit. Onderwijs wordt betekenisvol als je weet waarom je iets leert en dit leert combineren en toepassen.

Niet iedereen leert op dezelfde manier. Niet iedereen leert in hetzelfde tempo. Niet iedereen leert vanuit dezelfde context. Door ons onderwijs op deze manier in te richten, stemmen we het af op de individuele behoeftes van onze leerlingen.

Dat doen wij vanuit projecten in de drie domeinen (mens & maatschappij, vreemde talen en science). Elk domein wordt verrijkt door de vakken kunst & cultuur, wetenschap, filosofie & ethiek. Ook Nederlands en rekenen zijn betrokken bij de projecten.

Domeinen

We onderscheiden de volgende domeinen:

Mens & maatschappij
Aardrijkskunde   
(bedrijfs) economie
Geschiedenis     
Maatschappijleer  

 

 

Vreemde talen
Spaans
Duits
Engels
Frans
Klassieke talen: Grieks en Latijn

 

 

Science
Biologie    
Informatica
Lichamelijke Opvoeding                    
Natuurkunde
Scheikunde             
Wiskunde

In de onderbouw is er in periode 2, 3 en 4 een project. Telkens uit een ander domein. Bij de projecten worden deze vakken altijd betrokken:

Nederlands                  mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
Wiskunde                     toegepast en ondersteunend aan de verschillende domeinvakken
Filosofie & Ethiek       nagaan wat uiteindelijke normen zijn voor het menselijk handelen
Kunst & Cultuur          verschillende perspectieven en artistiek uitdrukken
                                       (kunst, ckv, muziek, drama)
Wetenschap                 onderzoekend leren