School voor gymnasium, atheneum, havo

Daltononderwijs. Vrijheid blijheid?

Om alvast een hardnekkig beeld te ontkrachten: daltononderwijs is allesbehalve vrijblijvend. Je wordt juist op een gestructureerde manier uitgedaagd om een heleboel te doen.

We zijn een daltonschool. Dat betekent dat de pijlers van Dalton in onze onderwijsfilosofie zijn verweven: samenwerking, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, effectiviteit en reflectie. Dit zie je terug in de lessen, in de projecten en en binnenkort (na de verbouwing) ook in het gebouw.

We geven onze leerlingen de vrijheid en verantwoordelijkheid om zelf keuzes te maken. Natuurlijk helpen we je daarbij, want we laten je niet zomaar los. Keuzes kunnen maken is belangrijk zodat je jouw leerproces afstemt op jouw behoefte en interesses. Wij zijn ervan overtuigd dat dit leidt tot jongvolwassenen die weten wat hun plek in de maatschappij kan zijn, zich bewust zijn van hun rol en verantwoordelijkheid in en voor de maatschappij, en die in staat zijn keuzes te maken.