School voor gymnasium, atheneum, havo

Waarom Dalton?

Dalton biedt een heel duidelijke meerwaarde voor ons onderwijs. Het sluit naadloos aan bij onze visie op het belang van persoonsvorming naast het opdoen van kennis. Daltononderwijs biedt vrijheid binnen een gestructureerde omgeving. Leerlingen hebben de vrijheid om hun eigen tempo en manier van leren te kiezen, maar binnen de grenzen van de gestelde kaders. Het erkent dat niet alle leerlingen op dezelfde manier leren. Daltononderwijs moedigt verschillende leerstijlen aan en biedt ruimte voor individuele benaderingen.

Het daltononderwijs is gestoeld op 5 pijlers: samenwerking, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, effectiviteit en reflectie.

Samenwerking: Hoewel zelfstandigheid een belangrijk aspect is, stimuleert Dalton ook samenwerking. Leerlingen leren samenwerken, overleggen en elkaar helpen, wat belangrijke sociale vaardigheden zijn.

Zelfstandigheid: Leerlingen worden aangemoedigd om zelf keuzes te maken in hun leerproces. Ze leren zelfstandig werken en plannen, waardoor ze meer controle hebben over hoe ze leren.

Eigen verantwoordelijkheid: Daltononderwijs moedigt leerlingen aan om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces en gedrag. Dit kan helpen bij het ontwikkelen van een sterk gevoel van verantwoordelijkheid.

De meerwaarde van effectiviteit in daltononderwijs is dat het leerlingen in staat stelt om hun leerresultaten te optimaliseren; ze leren efficiënt te werken en hun tijd goed te beheren. Ze worden aangemoedigd om kritisch na te denken over hun leerstrategieën en om aanpassingen te maken wanneer dat nodig is. Dit stelt hen in staat om hun leerproces te optimaliseren en hun leerresultaten te verbeteren.

Reflectie. Deze pijler van het daltononderwijs richt zich op het regelmatig reflecteren op hun eigen prestaties en doelen waardoor ze zich bewust worden van hun sterke punten en gebieden waar ze nog aan moeten werken. Door samenwerking met anderen ontvangt een leerling ook feedback van klasgenoten.

De meerwaarde van Daltononderwijs ligt in het feit dat het leerlingen niet alleen voorbereidt op het verwerven van kennis, maar ook op het ontwikkelen van vaardigheden die ze in hun verdere leven kunnen toepassen, zoals zelfsturing, flexibiliteit en samenwerking.