School voor gymnasium, atheneum, havo

Openbaar onderwijs

Het Jan van Egmond is een openbare school. Wij staan achter het uitgangspunt van de vereniging openbaar onderwijs ‘Samen leven, samen leren. Bij ons op school is iedereen welkom, ongeacht jouw afkomst, geloofsovertuiging of seksuele geaardheid. Wel vragen we aan iedereen om de fundamentele waarden van het openbaar onderwijs te onderschrijven: emancipatie en tolerantie. Wij gaan uit van een principiële gelijkwaardigheid van opvattingen over godsdienst, levensbeschouwing en maatschappelijke diversiteit.

Verschillen omarmen we, want die maken onze school juist interessant. Wij zijn een samenleving in het klein en daar maken we werk van door veel samen te doen. Ontmoeting is daarbij belangrijk. Ontmoeting betekent niet alleen in aanraking komen met diversiteit, maar ook aandacht en interesse hebben voor de ander en in gesprek gaan met elkaar over verschillen en overeenkomsten.

We zijn ervan overtuigd dat dat voorwaardelijk is voor jouw persoonlijke groei. We willen dat je een mooi mens wordt: zelfstandig, kritisch en tegelijkertijd betrokken en verantwoordelijk.

Meer lezen over openbaar onderwijs? klik hier!