School voor gymnasium, atheneum, havo

Schoolkosten

Vrijwillige ouderbijdrage

De oudergeleding van de medezeggenschapsraad bepaalt in overleg met de schoolleiding de hoogte van de vrijwillige bijdrage. Dit bedrag bedraagt ​​voor schooljaar 2023-2024 € 50 voor de leerlingen van het havo, havo/vwo en atheneum en € 75 voor de leerlingen van het gymnasium. Deze bijdrage is bedoeld voor kosten van activiteiten die betrekking hebben op het curriculum van één of meer vakken, dan wel ondersteuning voor het keuzeproces van leerlingen van profielen en/of vervolgopleidingen. Uit de ouderbijdrage worden activiteiten die niet langer dan één dag duren betaald zoals, schaatstochten of museumbezoek. In principe nemen alle leerlingen aan dergelijke activiteiten deel. 

De ouderbijdrage is vrijwillig. Het bovenstaande is daarom onder voorbehoud. De kosten van activiteiten en excursies voor alle leerlingen moeten door de inkomsten van de vrijwillige bijdragen kunnen worden betaald. Het kan daarom voorkomen dat een activiteit toch niet doorgaat. Extra kosten

Voor activiteiten die buiten het curriculum liggen zoals brugklasworkshops, meerdaagse en/of buitenlandse activiteiten of andere langdurige activiteiten, zoals de examenkosten van het Cambridge University Programma, het Honneursprogramma en de talentklassen, kan een extra bijdrage worden gevraagd. Ouders/verzorgers geven per schooljaar aan of hun zoon/dochter aan deze activiteiten deelneemt. De bijdrage voor de talentklassen is voor 2023-2024 € 150. De kosten worden na een opgave van deelname aan de ouders/verzorgers gefactureerd.

Reductie- en kwijtscheldingsregeling

Zijn de kosten voor u een bezwaar dan heeft de gemeente in veel gevallen een regeling voor een bijdrage in de schoolkosten. Zo heeft de gemeente Purmerend de regeling 'MeerDoen'.

Kindregeling
De Kindregeling is een vergoeding voor kinderen tot 18 jaar om mee te doen aan school activiteiten. Bijvoorbeeld voor de kosten voor een ouderbijdrage of schoolreisje (200,- euro per kind per kalenderjaar).

De school verwacht dat u in eerste instantie een beroep doet op de gemeentelijke regelingen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een beroep doen op de reductie-en kwijtscheldingsregeling van de school. Neem hiervoor contact op met de schoolleider. Om in aanmerking te komen voor deze regeling van de PSG is een inkomens- en vermogensgrens van 120% van de bijstandsnorm een voorwaarde. In bijzondere omstandigheden kan de school van deze norm af te wijken. De bijdrage bedraagt ​​maximaal € 350,- per leerling, per jaar.


Boeken, leer- en hulpmiddelen

Schoolboeken en lesmateriaal, specifiek voor een leerjaar die door de school worden gebruikt zijn  noodzakelijk voor het volgen van het onderwijsprogramma. Deze materialen kunnen worden gehuurd bij Iddink. Ouders / verzorgers kunnen met de boekenlijsten via de website van Iddink de boeken aanvragen. Hiervoor is een inlog nodig. U krijgt van de school inloggevens, de boekenlijst en een uitleg hoe u de boeken kunt aanvragen.

Hier kunt u bekijken hoe het bestelproces in zijn werkt gaat...

De PSG vraagt - ook via Iddink - € 75,00 borg voor de huur van de boeken. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat alle huurboeken ook in goede staat retour komen. Deelname aan de borgregeling is vrij.

De school kan boeken in bruikleen geven aan de leerling. Het gaat dan vaak om werkboeken die door Iddink niet kan worden opgenomen in het standaardpakket. Voor deze boeken gelden dezelfde regels als voor de boeken die via Iddink in bruikleen geleverd worden.

Van de leerlingen wordt verwacht dat ze op een verantwoorde manier met de boeken en het lesmateriaal omgaan en alle boekenkaften. Ook wordt verwacht dat ze deze aan het einde van het duidelijk, onbeschadigd en onbeschadigd inleveren. Gebeurt dit niet, zullen er kosten in rekening worden gebracht. Alleen de werkboeken die de leerling via Iddink ontvangen mogen beschreven worden en hoeven niet gekaft te worden.

Via deze link kunt u meer informatie vinden van de Rijksoverheid over de kosten van schoolboeken: Informatie over kosten en borg van schoolboeken...

Laptop

Het Coronavirus heeft voor flink wat verandering gezorgd in het onderwijs en ook binnen onze scholen. We hebben ons moeten aanpassen aan een andere manier van lesgeven. Deze nieuwe manier van lesgeven heeft ook veel nieuwe inzichten gebracht die het onderwijs interessanter en uitdagender kunnen maken voor de leerlingen.  

Bring your own device (BYOD) 


Dat betekent voor uw zoon of dochter dat hij of zij ook een eigen device, een laptop, nodig zal hebben het komende schooljaar. Binnen de Purmerendse ScholenGroep nemen al veel leerlingen hun eigen laptop of tablet mee; Bring your own device. Het onderwijs is inmiddels voor de gehele onderbouw  zo opgezet dat elke leerling een apparaat nodig heheeftben. Heeft uw zoon of dochter nog geen laptop dan is het belangrijk dat u dit regelt voor de start van het nieuwe schooljaar. 
Hier kunt u lezen aan welke specificaties een laptop moet voldoen ...  

Wij realiseren ons dat dit onverhoopte kosten met zich meebrengt voor u.  

MeerDoen-regeling Computer. Deze regeling bestaat uit een vergoeding tot 450,- euro voor een huiswerkcomputer of laptop; https://purmerend.nl/werk-inkomen-en-schulden/laag-inkomen/meerdoen-regelingen/scholieren-computer

Bekijk hier de optie om een ​​laptop te huren en te bestellen...

Lees hier de veelgestelde vragen en antwoorden over het huren van een laptop via The RentCompany... 

The Rentcompany heeft een aantal filmpjes gemaakt die duidelijkheid geven over de laptops:

Het gebruik van een laptop op school is aan regels gebonden. Lees hier ons laptopprotocol.

Cultuurkaart

Een school kan, als onderdeel binnen het onderwijsprogramma, de Cultuurkaart in te zetten. De Cultuurkaart is gebaseerd op een samenwerkingsverband tussen scholen en culturele instellingen. De school investeert € 10,- in de Cultuurkaart. De leerlingen krijgen hiervoor € 15,- aan cultuurtegoed terug. Ze kunnen alleen worden gebruikt voor culturele activiteiten die de school samen met culturele instellingen organiseert.
De cultuurkaart stimuleert leerlingen om vaker culturele activiteiten te ondernemen, zoals een bezoek aan een museum of een theater. De school bepaalt hoe het bedrag op de cultuurkaart wordt besteed. De cultuurkaart is onderdeel van een CJP-pas. De CJP-pas geeft korting bij een groot aantal instellingen en winkels.


Tegemoetkoming scholieren 18 jaar en ouder

Scholieren van 18 jaar tot 30 jaar in het voortgezet onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs en het algemeen voortgezet onderwijs (vavo) komen in aanmerking voor de tegemoetkoming scholieren.

Deze tegemoetkoming bestaat uit een basistoelage en een aanvullende toelage. Deze toelagen zijn in principe giften. De basistoelage is er voor iedereen en is niet afhankelijk van het inkomen van de verzorgende ouders. Het bedrag is wel afhankelijk van de woonsituatie van de scholier. Deze toelage komt in de plaats van de kinderbijslag, die met 18 jaar stopt. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (www.ib-groep.nl). Wij raden aan de aanvraag drie maanden voor de scholier 18 jaar wordt in te dienen. Het aanvraagformulier is ook verkrijgbaar bij de decaan.


Facturering ouderbijdrage wijzigen

Met ingang van schooljaar 2019-2020 maakt de Purmerendse ScholenGroep voor de facturatie van ouderbijdragen voor alle scholen gebruik van een facturatiesysteem genaamd WIS Collect.

Hoe werkt het?
Wanneer wij ouder bijdragen aan u factureren van PSG vanuit WIS Collect (no-reply@wiscollect.nl) krijgt u een mail. In deze mail is een link opgenomen naar de WIS Collect omgeving van PSG. Door op deze link te klikken komt u terecht op de website van PSG bij WIS collect. In deze omgeving kunt u de factuur zien en met behulp van een link direct via iDEAL betalen. Ook is het mogelijk om volgende facturen in te zien.

Om de facturen in te kunnen zien bij WIS Collect is het van belang dat uw emailadres juist is in de magister staat.

Meer informatie
Meer informatie over de werking van WIS Collect kunt u vinden op hun website: https://www.wis.nl/Ouders . Naast op veel gestelde vragen is daar ook een video met uitleg van WIS Verzamelen te vinden.