School voor HAVO, VWO (Atheneum, Gymnasium)

Honneursprogramma

Op het Jan van Egmond Lyceum vinden we dat elke leerling de kans moet krijgen om in zijn middelbare school periode uitdagend en op hoog niveau onderwijs te genieten. Wij bieden dan ook het zogenaamde honneursprogramma aan. Het honneursprogramma is bedoeld om excellente leerlingen van het vwo (atheneum en gymnasium) meer uitdaging te bieden en op eigen niveau te laten werken. Het honneursprogramma is bestemd voor leerlingen die goede resultaten behalen en bovendien een goede inzet vertonen.

Honneursprogramma

Wat is het honneursprogramma?

De aanduiding 'honneurs' betekent 'eer' of 'onderscheiding'. Dat betekent dat je bij je opleiding extra inspanning levert die beloond wordt met een eervolle onderscheiding bij je vwo-diploma. Die extra inspanning bestaat uit het deelnemen aan extra activiteiten, binnen of buiten de school. Onderaan de pagina staan voorbeelden van activiteiten die honneursleerlingen in het verleden veel gedaan hebben. Over de extra activiteiten schrijf je verslagen, die je opneemt in je honneursportfolio. Wanneer een leerling aan alle eisen heeft voldaan levert dit een honneurscertificaat op. Naar verwachting zal dit certificaat zijn waarde bewijzen bij de aanmelding op een hogeschool of universiteit.

 

Hoeveel tijd besteed ik aan het honneursprogramma?

Een leerling die meedoet aan het honneursprogramma volgt de gewone lessen met goed resultaat. Het gemiddelde rapportcijfer moet steeds minstens 7,5 zijn. Daarnaast volgt de leerling een aantal extra activiteiten. Iedere leerling stelt voor het honneursprogramma een eigen pakket samen, in overleg met de honneursbegeleider. Op deze manier kunnen eigen interesses of oriëntatie op mogelijke toekomstige studie worden opgenomen.

Inrichting van het honneursprogramma

Om een brede oriëntatie te stimuleren, geldt wel dat deze uren niet alleen binnen het eigen profiel mogen worden besteed, maar ook aan vakken in het vrije deel. Excellente studenten wordt toegestaan om meer tijd te besteden aan buitenschoolse activiteiten. Een leerling kan activiteiten volgen die de school aanbiedt, maar er moeten in ieder geval ook activiteiten van buiten de school worden opgenomen. Wij werken nauw samen met de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Zelfstandig werken

Van honneursleerlingen wordt zelfstandigheid en extra inzet verwacht. De leerling stelt zelf een passend honneurspakket samen. Dat zal niet altijd lukken binnen de normale lessen. Soms is het niet te vermijden dat een leerling gewone lessen mist. Voor een honneursleerling zal zoiets in principe geen probleem zijn. Wij verwachten dat een leerling dat zelfstandig met de docent regelt en zelf zorgt dat er geen achterstanden ontstaan.

Afronding

Het honneursprogramma wordt afgesloten in het examenjaar met een verdediging van de leerling van zijn persoonlijke honneursactiviteiten in het bijzijn van genodigden.

Bekostiging

Activiteiten die eventueel geld kosten, moeten door leerlingen (of hun ouders) zelf betaald worden.

Honneurscommissie

Momenteel bestaat de honneurscommissie uit drie leden: mevr. M. Belderok (docent biologie), dhr. P. Castricum (docent natuurkunde) en dhr. J. Castricum (docent klassieke talen). Elke honneursleerling wordt begeleid door één van deze docenten.

Voorbeelden van en regels bij honneursonderdelen

Hieronder staat een overzicht van activiteiten die door honneursleerlingen vaak zijn opgenomen in hun portfolio:

 • Een extra vak (d.w.z. een tweede of derde (of vierde) vak in het vrije deel). Je kunt maximaal één extra vak opnemen in je honneursprogramma. Het aantal uren dat je daarvoor kunt schrijven is 15% t.o.v. de studielast die wordt voorgeschreven door de regering (bron: https://www.slo.nl/sectoren/havo-vwo/profielen/). Heb je economie als extra vak? Dan kun je daarvoor (480 x 0,15 =) 72 uren voor schrijven. Heb je Grieks als extra vak? Dan kun je daarvoor (760 x 0,15 =) 114 uren voor schrijven. Enzovoort. Je kunt deze uren naar eigen inzicht verdelen over de drie leerjaren.
 • Cambridge-programma. Je kunt hiervoor 30 uren schrijven voor je honneursportfolio.
 • Het volgen van een masterclass aan de zogenaamde Pre-University van de Vrije Universiteit (VU). We hebben een nauwe samenwerking met de VU. Het deelnemen aan zo’n masterclass is ten minste één keer verplicht tijdens het honneursprogramma. Elk schooljaar zijn er twee rondes. Een masterclass vergt 25 uren.
 • Ook andere universiteiten, zoals de Universiteit Leiden en de Rijksuniversiteit Groningen bieden Pre-University-programma’s aan. Die zijn in coronatijd veelal online te volgen. De duur van zo’n programma varieert.
 • Je kunt ook online cursussen volgen via platforms als EDX. De duur van die cursussen schommelt tussen de 10 en 20 uren. Je kunt voor zo’n cursus maximaal 20 uren schrijven.
 • Het lezen van een extra boek. Dit mag je eens in je honneurscurriculum doen en je kunt er 10 uren voor schrijven.
 • Het deelnemen aan verschillende extra activiteiten die in het verlengde liggen van vakken op school: denk aan de Biologie Olympiade, een vertaalwedstrijd, de Kangoeroe-wedstrijd bij wiskunde.
 • Museumbezoek. Hiervoor mag je 3 uren schrijven.
 • Stagelopen. Dit mag je eens in je honneurscurriculum doen. De duur van zo’n stage verschilt natuurlijk.
 • Het opzetten van een mini-onderzoek (een mini-profielwerkstuk). Je stelt duidelijke hoofd- en deelvragen en beschrijft uitvoerig je methodologie (hoe kom je tot een zo goed mogelijke beantwoording van je vragen?). Voor zo’n mini-onderzoek kun je 25 uren schrijven.
 • Er is ook een aantal activiteiten dat je niet kunt opnemen in je portfolio: 1) een EHBO-cursus; 2) een voorlichting of open dag voor je studiekeuze (dit is onderdeel van je LOB-programma).
 • … Als je andere ideeën hebt, overleg dan met je honneursbegeleider! Let op: het kan zijn dat een voorstel wordt afgewezen, maar zodra jij kunt uitleggen waarom een activiteit honneurswaardig is, denken we graag met je mee!