School voor HAVO, VWO (Atheneum, Gymnasium)

Kies een PSG-school

En dan is er plotseling het moment dat leerlingen na twee of drie jaar de onderbouw afsluiten en een keuze moeten maken voor een bepaalde studierichting. Dat is best lastig, want die keuze betekent dat ze ook al moeten hebben nagedacht over wat voor vervolgopleiding ze willen gaan doen als het diploma voor het voortgezet onderwijs op zak is. Gelukkig is er op het Jan van Egmond Lyceum een decaan voor het vwo en het havo. Deze decaan helpt op basis van aanleg en interesse bij de keuze van een profiel en de overige vakken waarin de leerling examen gaat doen. Hij geeft ook informatie over beroepsopleidingen en universitaire studies en organiseert speciale voorlichtingsavonden over beroeps- en studiekeuze, waar leerlingen samen met ouders/verzorgers naar toe kunnen gaan. Bij de beslissing speelt de voorlichting van de decanen een belangrijke rol.

Het Jan van Egmond Lyceum heeft als decaan de heer H. van der Kolk. Hij wordt daarbij ondersteund door enkele docenten met een speciale taak.  


Wat doet de decaan?  
Een decaan is een docent die binnen de school speciale taken heeft op het gebied van LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding), ook wel OSB (oriëntatie op studie en beroep) genoemd. Uitgangspunt is het gegeven dat leerlingen zich bevinden op een leerroute. Dit is de leerweg vanaf de basisschool tot voorbij de afronding van een vervolgopleiding. Op het Jan van Egmond Lyceum zullen de leerlingen belangrijke beslissingen moeten nemen en hun keuzes goed moeten overwegen en onderbouwen. De mentoren vormen daarbij de spil van de begeleiding op onze school. Zij houden zicht op het leerproces en ondersteunen de leerlingen bij het maken van hun keuzes. Een decaan werkt gedeeltelijk vanuit ‘de tweede lijn’.
Dit betekent dat de decaan het OSB-programma voor de verschillende jaarlagen verzorgt en coördineert en de mentoren bij het OSB-programma ondersteunt. Daarnaast houdt de decaan zich op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in het hoger onderwijs. Hij zorgt ervoor dat er een goede toegang is tot informatie over studie- en beroepsmogelijkheden. Dit realiseert hij onder meer door middel van schriftelijke informatie, opleidingenmarkten en het voeren van gesprekken met mentoren, leerlingen en ouders. In geval van keuzeproblemen kan er altijd een beroep worden gedaan op de expertise vanuit het decanaat. Daarnaast kunnen leerlingen, ouders en medewerkers veel informatie vinden op http://janvanegmond.dedecaan.net.

AANMELDEN 2018 trans260

banner meeloopdagen

cover juni 2018