School voor HAVO, VWO (Atheneum, Gymnasium)

Kies een PSG-school

Talentklassen Sport, Beeldende Kunst en Wetenschap
In alle klassen in de onderbouw havo, havo-vwo en atheneum is het mogelijk om te kiezen voor een talentgebied: sport, wetenschap, beeldende kunst (jelplus.nl).
In de bovenbouw bieden wij BSM, Wiskunde D en Tekenen en KUA aan.

Cambridge University Program
Op de havo, het atheneum en het gymnasium in de onder- en bovenbouw. Examens: FCE, CAE (op alle niveaus).

JEL+Reizen , JEL+Event, JEL+Magazine
Kijk op jelplus.nl voor JEL+activiteiten en het Magazine (meer over JEL+Reizen en JEL+Event hiernaast links).

Pre-Gymnasium en Alvast Atheneum en Havo
Voor de excellentie leerlingen van groep 7 en 8, zie informatie groep 8

Leerlingbegeleiding, zorg en maatwerk
Een hoge beoordeling voor de leerlingbegeleiding en zorg, en het maatwerkprogramma: ondersteuning (taal, rekenen, Engels) en verdieping (excellentie- en honneursprogramma).

Wij zijn goed in staat om onze leerlingen eigentijds en passend onderwijs te geven. Onze uitgangspunten:

1. Iedere leerling kan excelleren:
De school biedt ondersteuning en verdieping aan in de programmering en begeleiding.

2. Afstemming tussen mentor/leraar, ouders en kind:
Leerlingen presteren immers het beste als zij sámen met hun ouders en de school een gouden driehoek vormen.

Praktische informatie, klik op de flyer.

INSCHRIJVEN5-198

banner meeloopdagen

cover juni 2017