School voor HAVO, VWO (Atheneum, Gymnasium)

Kies een PSG-school

Talentklassen Sport, Beeldende Kunst en Wetenschap
In alle klassen in de onderbouw havo, havo-vwo en atheneum is het mogelijk om te kiezen voor een talentgebied: sport, wetenschap, beeldende kunst (jelplus.nl).
In de bovenbouw bieden wij BSM, Wiskunde D en Tekenen en KUA aan.

Cambridge University Program
Op de havo, het atheneum en het gymnasium in de onder- en bovenbouw. Examens: FCE, CAE (op alle niveaus).

JEL+Reizen , JEL+Event, JEL+Magazine
Kijk op jelplus.nl voor JEL+activiteiten en het Magazine (meer over JEL+Reizen en JEL+Event hiernaast links).

Pre-Gymnasium en Alvast Atheneum en Havo
Voor de excellentie leerlingen van groep 7 en 8, zie informatie groep 8

Leerlingbegeleiding, zorg en maatwerk
Een hoge beoordeling voor de leerlingbegeleiding en zorg, en het maatwerkprogramma: ondersteuning (taal, rekenen, Engels) en verdieping (excellentie- en honneursprogramma).

Wij zijn goed in staat om onze leerlingen eigentijds en passend onderwijs te geven. Onze uitgangspunten:

1. Iedere leerling kan excelleren:
De school biedt ondersteuning en verdieping aan in de programmering en begeleiding.

2. Afstemming tussen mentor/leraar, ouders en kind:
Leerlingen presteren immers het beste als zij sámen met hun ouders en de school een gouden driehoek vormen.

Praktische informatie, klik op de flyer.

AANMELDEN 2018 trans260

banner meeloopdagen

cover juni 2018