School voor HAVO, VWO (Atheneum, Gymnasium)

Voor groep 8

Wij zijn er klaar voor!

Het Jan van Egmond Lyceum is een school waarin vier kernwaarden de basis vormen voor het handelen, werken en leren van leerlingen, ouders en medewerkers.

Onze vier kernwaarden zijn veiligheid, plezier, samenwerken/ontwikkelen en groei/resultaat. Deze kernwaarden vind je terug in alles wat wij doen.

Voorlichtingsavonden op 16 en 18 november
Er worden speciale avonden georganiseerd door middelbare scholen in de regio om een eerste keer kennis te maken. Het Jan van Egmond Lyceum is hierbij aanwezig. Meer info is hier te vinden.

Open dagen en meeloopdagen
In onze agenda staan alle open dagen en meeloopdagen die op het programma staan. Aanvullende informatie over deze open dagen en meeloopdagen is hier ook te vinden. Wij verwelkomen bezoek van leerkrachten en leerlingen (en hun ouders) uit groep 8. Een kijkje nemen op een gewone doordeweekse schooldag is ook altijd mogelijk. Neem contact met ons op om een bezoek af te spreken.

Toelating, kosten voor ouders en aanmelden
Veel informatie over toelating, regelingen en protocollen is te vinden in ons jaarboekje en op de website van de Purmerendse ScholenGroep. Aanmelden bij het Jan van Egmond Lyceum regel je

Studiebegeleiding tijdens het eerste jaar

In de studieles gaat het niet om kennis, maar om zogenaamde vaardigheden. Leerlingen leren hoe ze moeten leren. Ze leren plannen, samenwerken en onderzoeken. Zulke vaardigheden zijn in alle andere lessen belangrijk.

In het begin valt de hoeveelheid huiswerk mee. Aan de eerste repetities gaat voor elk vak een zogenaamde proeftoets vooraf. De resultaten van de proeftoets tellen niet mee voor het rapport, maar helpen om te wennen aan de manier van toetsen.

De mentor is verantwoordelijk voor de studiebegeleiding. Door ongeveer elke zes weken bij alle docenten cijfers te verzamelen, heeft hij of zij een goed overzicht van de studieresultaten. Als dat nodig is, praat de mentor daarover met de leerling en/of ouders/verzorgers. Zij kunnen ook zelf contact opnemen met de mentor en/of de coördinator. Na periode 1 en 2 is er voor de ouders/verzorgers een ouderavond, waarop leerlingen hun Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) aan hun ouders/verzorgers en mentor presenteren.

Jan van Egmond: Een videoboodschap

Een goede opvang 

Allerlei nieuwe vakken, verschillende docenten, les in telkens weer een ander lokaal – het voortgezet onderwijs is nogal iets anders dan de vertrouwde basisschool. Toch hebben de meeste leerlingen weinig moeite met de overgang naar het Jan van Egmond Lyceum. De school zorgt dan ook voor een goede opvang.

Allereerst is er de mentor of mentrix, ofwel de klassenleraar of -lerares. Hij of zij maakt leerlingen wegwijs in het schoolgebouw en legt de gang van zaken op school uit. Om kennis te maken met klasgenoten en andere nieuwe leerlingen zijn er in het begin van het schooljaar drie speciale dagen, waarin de brugklassers er samen op uit trekken. Daarnaast zijn er door het schooljaar heen verschillende mentor- en klassenactiviteiten.

Omdat veel leerlingen moeten wennen aan elke dag huiswerk en aan de manier van overhoren van de leerstof wordt er in de eerste periode op school ook daaraan veel aandacht besteed, tijdens de vaklessen, maar vooral tijdens de studielessen.

Voor ouders en verzorgers

Kosten
U dient bij het begin van het schooljaar rekening te houden met een aantal kosten. Het boekenfonds heeft de school uitbesteed, zodat u hierover rechtstreeks afspraken maakt met Van Dijk Educatie. De bijdrage aan het schoolfonds, de (vrijwillige) ouderbijdrage (inclusief de kosten voor verschillende binnenlandse excursies) en de extra kosten (talentklassen, Cambridge University Program enz.) betaalt u aan de school.

In onze jaarboek vindt u alle informatie over de vrijwillige ouderbijdrage, de kennismakingsdagen, de buitenlandse reizen en deelname aan de speciale talentklassen.

Aanmelding

U kunt uw kind hier aanmelden bij het Jan van Egmond Lyceum.

Talentklassen

Sportklas

Ben jij sportief? Kun je goed samenwerken? Dan ben jij degene die wij zoeken!

Kunstklas

Houd jij van creatief werken en ontdek je graag nieuwe dingen? Dan is de kunstklas iets voor jou!

Technasium

Met ingang van dit schooljaar (2021/2022) is de wetenschapsklas opgegaan in Technasium.

JEL-plussen

Leerlingbegeleiding, zorg en maatwerk

Het Jan van Egmond Lyceum kent een hoge beoordeling voor de leerlingbegeleiding, zorg, en het maatwerkprogramma.

Cambridge University Program

Veel van onze leerlingen komen later op plaatsen terecht waar Engels voertaal is. Om hen daarop voor te bereiden is er het Cambridge University Program. 

Honneursprogramma bovenbouw

Het honneursprogramma is bedoeld om excellente leerlingen uit de bovenbouw van het vwo (atheneum en gymnasium) meer uitdaging te bieden.

JEL+ reizen, JEL+ Event & JEL+ Magazine

Lees meer over onze reizen, events en onze prijswinnende schoolkrant, het JEL+ Magazine.

Pre-Gymnasium en Alvast Atheneum en Havo

Alle nieuwsgierige leerlingen, die graag alvast een kijkje in onze keuken willen nemen, zijn welkom voor de meeloopdagen: het Pre-Gymnasium en Alvast Atheneum en Havo.