School voor HAVO, VWO (Atheneum, Gymnasium)

Voor groep 8

Wij zijn er klaar voor!

Het Jan van Egmond Lyceum is een school waarin vier kernwaarden de basis vormen voor het handelen, werken en leren van leerlingen, ouders en medewerkers.

Onze vier kernwaarden zijn veiligheid, plezier, samenwerken/ontwikkelen en groei/resultaat. Deze kernwaarden vind je terug in alles wat wij doen.

Voorlichtingsavonden op 16 en 18 november
Er worden speciale avonden georganiseerd door middelbare scholen in de regio om een eerste keer kennis te maken. Het Jan van Egmond Lyceum is hierbij aanwezig. Meer info is hier te vinden.

Open huis en meeloopdagen
In onze agenda staan ons open huis en de meeloopdagen die op het programma staan. Aanvullende informatie over deze dagen is hier ook te vinden. Wij heten iedereen van harte welkom op het Jan van Egmond Lyceum.

Toelating, kosten voor ouders en aanmelden
Veel informatie over toelating, regelingen en protocollen is te vinden in ons jaarboekje en op de website van de Purmerendse ScholenGroep. Aanmelden bij het Jan van Egmond Lyceum regel je

Studiebegeleiding tijdens het eerste jaar

In de studieles gaat het niet om kennis, maar om zogenaamde vaardigheden. Leerlingen leren hoe ze moeten leren. Ze leren plannen, samenwerken en onderzoeken. Zulke vaardigheden zijn in alle andere lessen belangrijk.

In het begin valt de hoeveelheid huiswerk mee. Aan de eerste repetities gaat voor elk vak een zogenaamde proeftoets vooraf. De resultaten van de proeftoets tellen niet mee voor het rapport, maar helpen om te wennen aan de manier van toetsen.

De mentor is verantwoordelijk voor de studiebegeleiding. Door ongeveer elke zes weken bij alle docenten cijfers te verzamelen, heeft hij of zij een goed overzicht van de studieresultaten. Als dat nodig is, praat de mentor daarover met de leerling en/of ouders/verzorgers. Zij kunnen ook zelf contact opnemen met de mentor en/of de teamleider. Na periode 1 en 2 is er voor de ouders/verzorgers een ouderavond, waarop leerlingen hun Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) aan hun ouders/verzorgers en mentor presenteren.

Jan van Egmond: Een videoboodschap

Bring Your Own Device

We gebruiken in de brugklas naast onze lesboeken een laptop. Er mag zelf gekozen worden welk device aangeschaft wordt. De minimale specificaties die wij aan een device stellen zijn hier te lezen. Voor sommige vakken is het gebruik van een laptop nodig vanwege gepersonaliseerde leermethodes of projecten.

Aanmelding

U kunt uw kind hier aanmelden bij het Jan van Egmond Lyceum.

Voor ouders en verzorgers

Kosten
U dient bij het begin van het schooljaar rekening te houden met een aantal kosten. Het boekenfonds heeft de school uitbesteed, zodat u hierover rechtstreeks afspraken maakt met Van Dijk Educatie. De bijdrage aan het schoolfonds, de (vrijwillige) ouderbijdrage (inclusief de kosten voor verschillende binnenlandse excursies) en de extra kosten (talentklassen, Cambridge University Program enz.) betaalt u aan de school.

In ons jaarboek vindt u alle informatie over de vrijwillige ouderbijdrage, de kennismakingsdagen, de buitenlandse reizen en deelname aan de speciale talentklassen.

Talentklassen

Sportklas

Ben jij sportief? Kun je goed samenwerken? Dan ben jij degene die wij zoeken!

Kunstklas

Houd jij van creatief werken en ontdek je graag nieuwe dingen? Dan is de kunstklas iets voor jou!

In onze school

Pre-Gymnasium en Alvast Atheneum en Havo

Alle nieuwsgierige leerlingen, die graag alvast een kijkje in onze keuken willen nemen, zijn welkom voor de meeloopdagen: het Pre-Gymnasium en Alvast Atheneum en Havo.

Cambridge University Program

Veel van onze leerlingen komen later op plaatsen terecht waar Engels voertaal is. Om hen daarop voor te bereiden is er het Cambridge University Program. 

Gymnasium

Op het gymnasium krijg je de vakken Grieks en Latijn. Je bestudeert zowel de taal als de cultuur van de Grieken en Romeinen. Dat doen we omdat de Griekse en Romeinse beschavingen veel hebben voortgebracht van wat wij nu nog belangrijk vinden.

Honneursprogramma

Het honneursprogramma is bedoeld om excellente leerlingen van het vwo (atheneum en gymnasium) meer uitdaging te bieden.