School voor havo, atheneum, gymnasium

Voor groep 8

Dit is het Jan van Egmond Lyceum. Samen zijn we het JAN.😊💪

Weet je het? Kies je voor het Jan van Egmond Lyceum? Wat leuk!
Van 1 tot 15 maart kun je je aanmelden. Klik op de button hieronder voor alle informatie over het aanmeldproces en het digitale inschrijfformulier. 

Heb je nog geen keuze gemaakt?
Inmiddels zijn alle officiële momenten om kennis te maken met onze school al geweest. Denk aan het open huis, de meeloopmiddagen en de rondleidingen. En als je nog steeds niet weet waar je voor moet kiezen, neem dan vooral contact met ons op. Stuur gewoon even een mailtje naar janvanegmond@psg.nl en dan kijken we samen naar wat je nog nodig hebt om een keuze te maken.

Informatieboekje    
 
Klik hier voor het info boekje voor bijna-brugklassers.
(En je ouders mogen ook meelezen).

Toelating, kosten voor ouders en aanmelden
Veel informatie over toelating, regelingen en protocollen is te vinden in ons jaarboekje en op de website van de Purmerendse ScholenGroep. 
Aanmelden bij het Jan van Egmond Lyceum regel je

Jan van Egmond: Een videoboodschap

Studiebegeleiding tijdens het eerste jaar

In de studieles gaat het niet om kennis, maar om zogenaamde vaardigheden. Leerlingen leren hoe ze moeten leren. Ze leren plannen, samenwerken en onderzoeken. Zulke vaardigheden zijn in alle andere lessen belangrijk.

In het begin valt de hoeveelheid huiswerk mee. Aan de eerste repetities gaat voor elk vak een zogenaamde proeftoets vooraf. De resultaten van de proeftoets tellen niet mee voor het rapport, maar helpen om te wennen aan de manier van toetsen.

De mentor is verantwoordelijk voor de studiebegeleiding. Door ongeveer elke zes weken bij alle docenten cijfers te verzamelen, heeft hij of zij een goed overzicht van de studieresultaten. Als dat nodig is, praat de mentor daarover met de leerling en/of ouders/verzorgers. Zij kunnen ook zelf contact opnemen met de mentor en/of de teamleider. Na periode 1 en 2 is er voor de ouders/verzorgers een ouderavond, waarop leerlingen hun Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) aan hun ouders/verzorgers en mentor presenteren.

Bring Your Own Device

We gebruiken in de brugklas naast onze lesboeken een laptop. Er mag zelf gekozen worden welk device aangeschaft wordt. De minimale specificaties die wij aan een device stellen zijn hier te lezen. Voor sommige vakken is het gebruik van een laptop nodig vanwege gepersonaliseerde leermethodes of projecten.

Aanmelding

U kunt uw kind hier aanmelden bij het Jan van Egmond Lyceum.

Voor ouders en verzorgers

Kosten

De PSG onderschrijft de landelijke gedragscode schoolkosten. De hoogte van de schoolkosten mag voor ouders/verzorgers en leerlin­gen geen belemmering vormen om het verplichte onderwijsprogramma te volgen. Daarom spant de school zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden met behoud van kwaliteit.

Zolang jongeren leerplichtig zijn, be­talen ouders geen lesgeld. Voor die activiteiten en voorzieningen waar­voor de school van het Rijk geen vergoeding ontvangt, maar die de school wel noodzakelijk of wenselijk vindt, vragen we een vrijwillige ou­derbijdrages. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft hierbij instemmingsrecht voor de vrijwillige ouderbijdrage.

Meer informatie hierover vindt u in het jaarboekje: https://janvanegmond.psg.nl/praktische-info/jaarboekje/schoolkosten/

Talentgebieden

Sportklas

Ben jij sportief? Kun je goed samenwerken? Dan ben jij degene die wij zoeken!

Kunstklas

Houd jij van creatief werken en ontdek je graag nieuwe dingen? Dan is de kunstklas iets voor jou!

Wetenschapsklas

Heb jij interesse en passie voor de wetenschap, meld je dan aan voor de wetenschapsklas

Op onze school

Naast de talentgebieden waar je je in de brugklas voor kunt opgeven, doen we nog veel meer op school. Eigenlijk zijn dat ook talentgebieden, want ook hier kun je je uitleven op vakgebieden die je leuk vindt. Je wordt erbij geholpen door onze docenten en je werkt samen met andere leerlingen. Dit maakt onze school nou zo’n leuke school en jouw schooltijd zo bijzonder!

Gymnasium

Op het gymnasium krijg je de vakken Grieks en Latijn. Je bestudeert zowel de taal als de cultuur van de Grieken en Romeinen. Dat doen we omdat de Griekse en Romeinse beschavingen veel hebben voortgebracht van wat wij nu nog belangrijk vinden.

DAS – Design Art in Science

Het vak DAS is een fijne onderbreking van de “gewone” lessen. Er wordt binnen DAS gewerkt aan ‘echte’ projectopdrachten van gemeente, instellingen en bedrijven. Daarmee worden de verschillende schoolvakken met elkaar verbonden.

Cambridge University Program

Veel van onze leerlingen komen later op plaatsen terecht waar Engels voertaal is. Om hen daarop voor te bereiden is er het Cambridge University Program. 

Musical

Elk jaar wordt er in het Jan van Egmond Lyceum hard gewerkt aan dè Musical. Een jaar lang is een groep leerlingen (van brug tot examenklas) druk met schrijven, organiseren van audities, repetities, timmeren en schilderen van decors en ontwerpen en naaien van kostuums.

Heel JEL bakt!

Ieder jaar gaan wij aan de slag in de keukens van het Jan van Egmond Lyceum. Onder onze leerlingen zit elk jaar verrassend veel baktalent. Wie bakt de lekkerste taarten van het JEL?