School voor HAVO, VWO (Atheneum, Gymnasium)

Ouderbulletin 15-02-2021

15
februari
2021

In de vorige ouderbulletins hebben we u geïnformeerd over de verhuizing van SG Nelson Mandela naar het gebouw aan de Hoornselaan 10 waar het JEL momenteel al in verblijft.

Met ingang van augustus 2021 is de verhuizing een feit.

Ouderbulletin 15-02-2021

Wat is er in de tussentijd gebeurd? Er is gekeken naar de lokalen en naar de bouwkundige aanpassingen die noodzakelijk zijn om het onderwijs van SG Nelson Mandela te geven. Ook wordt er gekeken naar een samenwerking tussen de twee scholen op het gebied van de talentgebieden. Het feit dat de twee scholen onder één dak zitten, moet voor alle leerlingen voordelen opleveren op het gebied van de doorstroming tussen de niveaus. Zo kunnen er leerlingen die het op havo-niveau niet redden, drempelloos onder één dak doorstromen en een mavo-diploma behalen. En de mavo-leerlingen die excelleren, kunnen op een hoger niveau het onderwijs volgen of vakken op verschillende niveaus afsluiten.

De leerlingen van het JEL zullen geïnformeerd worden over de verhuizing. Aanvankelijk hadden we gepland om leerlingen met elkaar in contact te brengen middels schoolbezoeken en bijvoorbeeld gezamenlijke sportactiviteiten. Door de huidige omstandigheden kan dit helaas op dit moment niet doorgaan. Zodra de leerlingen weer fysiek op school zijn, zullen zij posters met aankondigingen in het gebouw zien hangen.