School voor HAVO, VWO (Atheneum, Gymnasium)

Jan van Egmond Lyceum en SG Nelson Mandela gaan samenwonen!

14
december
2020

Komende zomer is het zover: SG Nelson Mandela vertrekt vanuit de Flevostraat en gaat samenwonen met het Jan van Egmond Lyceum in het gebouw aan de Hoornselaan.

Jan van Egmond Lyceum en SG Nelson Mandela gaan samenwonen!

Wat maakt dat deze 2 mooie scholen gaan samenwonen? 

De aanleiding voor het samenwonen is een praktische reden; de gebouwennood binnen de PSG maakt dat we in augustus 2021 gaan samenwonen. Het samenwonen biedt daarmee ook veel kansen die we graag aangrijpen:

Elke leerling verdient het om een gelijke kans te krijgen. Door samen te werken kunnen we beter maatwerk aanbieden en vergroten we de kansen voor de leerlingen om op hun maximale niveau te presteren. De scholen kunnen over en weer leerlingen op maat bedienen. Denk bijvoorbeeld aan een mavo-leerling die voor een bepaald vak op een hoger niveau wil werken. Dit is onder één dak makkelijker te organiseren. Aan de andere kant zullen er ook leerlingen uit het havo zijn die, net als nu, het net niet redden om binnen deze schoolsoort door te stromen. Deze leerlingen kunnen dan drempelloos doorstromen naar het mavo-onderwijs. 

 

Waar staat de stuurgroep op dit moment? 

Op dit moment kijken we naar de onderwijskundige overeenkomsten en verschillen. Ook kijken we naar de logistiek en gaan we de collega’s van de verschillende vakgroepen kennis laten maken met elkaar. Dit laatste is medio november gebeurd. Later dit schooljaar gaan we de leerlingen actief betrekken bij deze verhuizing. Zo gaan we in de lente van 2021 een sportactiviteit organiseren voor de leerlingen uit leerjaar 1 en 2 van beide scholen.  

 

Elke school houdt haar eigen identiteit

SG Nelson Mandela krijgt een eigen gedeelte binnen het gebouw van het JEL. De praktijklokalen zullen gedeeld worden. Mede daardoor kan de school de eigen cultuur en identiteit behouden.  

 

Op dit moment worden de roostermakers bij elkaar gebracht om alvast te kijken naar een fictief rooster voor komend schooljaar. De logistiek binnen de school komt op deze manier duidelijk naar voren voor alle partijen; leerlingen, ouders en docenten.