School voor gymnasium, atheneum, havo

Voorwoord

Dit is het jaarboekje van het Jan van Egmond Lyceum. Hierin zijn praktische gegevens opgenomen. Het 'wie, wat, waar' van onze school wordt op overzichtelijke wijze weergegeven. Het Jan van Egmond Lyceum is gevestigd aan de Hoornselaan in Purmerend en maakt deel uit van de Purmerendse Scholengroep.

Het Jan van Egmond Lyceum wil vooral een school zijn waar de leerlingen kunnen laten zien wie zij zijn en wat zij kunnen. Alle medewerkers staan ​​voor een veilige en uitdagende leeromgeving waarin leerlingen zich in een goed leerklimaat ontwikkelen en zich met enthousiasme kunnen toeleggen op het behalen van een havo- een atheneum- of een gymnasiumdiploma. Het Jan van Egmond Lyceum is toegankelijk voor alle havo/vwo-leerlingen ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, geslacht en seksuele geaardheid. Wederzijds respect is daarom een ​​vanzelfsprekend uitgangspunt.

We zijn een school waarin elke leerling belangrijk is. Met verschillen tussen de leerlingen wordt, waar dat mogelijk is, rekening gehouden, zowel in de determinatie als in de begeleiding. Het Jan van Egmond Lyceum wil een plek zijn waar elke leerling kan ervaren dat hij/zij iets kan bereiken en waar talenten tot ontwikkeling komen.

Voor de leerlingen streven wij naar goed onderwijs in een stimulerende leeromgeving. Een goed cultureel programma hoort daarbij. Het Jan van Egmond Lyceum wil leerlingen uitdagen en stimuleren om een ​​ondernemende houding te ontwikkelen en de grenzen te ontdekken. We gaan vooral uit van kansen, mogelijkheden en talenten. 

Op het Jan van Egmond Lyceum is onderzoekend leren de rode draad in het lesprogramma van het atheneum en het gymnasium. De leerlingen van het vwo worden voorbereid op een wetenschappelijke studie. We halen 'de wetenschap' bij ons op school in de vorm van hoor- en werkcolleges door vakdocenten, gastcolleges, lezingen en workshops door universitaire medewerkers. Het Jan van Egmond Lyceum is aangesloten bij het Landelijk Platform Bètapartners. Voor het Honneursprogramma werken wij nauw samen met een aantal hogescholen en universiteiten. Verder richten we ons op een optimale afstemming op het HBO. Hierbij zijn, net zoals in het WO, onderzoeks- en presentatie vaardigheden cruciaal.

Beeldende Kunsten, Sport & Beweging en Wetenschap zijn de talentgebieden van het Jan van Egmond Lyceum. Dit zijn 'plusprogramma's', speciaal voor de enthousiaste en geïnteresseerde leerling die meer wil, zowel op school als bij diverse organisaties buiten school. 

Via verdieping en verbreding ontwikkelen de leerlingen hun vaardigheden en talenten. Wij zijn een school met hart voor de leerlingen en met ambitie. Daar zetten wij ons voor in en daar spreken we elkaar op aan.

Namen de schoolleiding van het Jan van Egmond Lyceum,

Mr. Marjon de Jong, rector