School voor HAVO, VWO (Atheneum, Gymnasium)

Schoolregels

Onze hoofdregel is dat wij van iedere leerling verlangen dat zij het prettige klimaat op het Jan van Egmond Lyceum respecteren. Redelijkheid, rechtvaardigheid en respect zijn daarvoor de basis.

Op het Jan van Egmond Lyceum worden de volgende belangrijke regels aan het begin van het schooljaar aan alle leerlingen uitgereikt. In het vervolg van dit hoofdstuk komen de overige regels aan bod.


De schoolregels Jan van Egmond Lyceum
  1. We gaan respectvol met elkaar en met elkaars spullen en het gebouw om.
  2. Wij volgen van medewerkers altijd op. Als je door een docent, een conciërge of een ander medewerk(st)er wordt gevraagd naar je naam en je klas ben je verplicht om dit te noemen.
  3. In de les hebben wij altijd onze spullen bij ons en wij zijn op tijd in de les.
  4. Alleen in de aula eten en drinken wij. Op school eten wij geen chips, popcorn, patat, ijs of kauwgom. Petten zijn in het schoolgebouw niet toegestaan. Jassen dienen in het kluisje van de leerlingen te zijn opgeborgen.
  5. Wij houden ons gebouw en de leszones schoon. In de gangen rondom de lesruimtes is het stil.
  6. Het is toegestaan ​​om een ​​mobiele telefoon te gebruiken met nadrukkelijke toestemming van de docent. De mobiele telefoons staan ​​altijd op 'stil'. Tijdens alle toetsen worden de mobiele telefoons, smartphones en smartwatches opgeborgen in de tassen. In de klas kunnen ze worden opgeborgen in zo genaamde "telefoonzakken".
  7. In en rond het schoolgebouw roken wij niet en gebruiken wij geen alcohol, drugs of andere verdovende middelen en deze hebben wij ook niet in ons bezit.
  8. Wij maken geen beelden van medeleerlingen en/of medewerkers van het Jan van Egmond Lyceum tenzij er toestemming wordt gegeven.
  9. Als wij in de eerste of tweede klas zitten, mogen wij in de pauze het schoolterrein niet verlaten.
  10. Wij zijn beschikbaar voor school van 08.00 uur tot 17.30 uur.