School voor havo, atheneum, gymnasium

Schoolregels

Onze hoofdregel is dat wij van iedere leerling verlangen dat zij het prettige klimaat op het Jan van Egmond Lyceum respecteren. Redelijkheid, rechtvaardigheid en respect zijn daarvoor de basis.

Op het Jan van Egmond Lyceum worden de volgende belangrijke regels aan het begin van het schooljaar aan alle leerlingen uitgereikt. In het vervolg van dit hoofdstuk komen de overige regels aan bod.


De schoolregels Jan van Egmond Lyceum
 1. We gaan respectvol met elkaar en met elkaars spullen en het gebouw om.
 2. Wij volgen aanwijzingen van medewerkers altijd op. Als je door een docent, een conciërge of een ander medewerk(st)er wordt gevraagd naar je naam en je klas, dan geef je dat gewoon op.  
 3. In de les hebben wij altijd onze spullen bij ons en wij zijn op tijd in de les.
 4. Alleen in de aula eten en drinken wij. Op school eten wij geen chips, popcorn, patat, ijs of kauwgom. Petten zijn in het schoolgebouw niet toegestaan. Jassen dienen in de kluisjes te worden opgeborgen.  
 5. De werkplekken op de gang zijn er om rustig te werken. Je mag daar natuurlijk je boterhammetje eten. Laat het wel netjes achter!
 6. Wij houden ons gebouw en de leszones schoon. In de gangen rondom de lesruimtes is het stil.
 7. Het is toegestaan ​​om een ​​mobiele telefoon te gebruiken met nadrukkelijke toestemming van de docent. De mobiele telefoons staan ​​altijd op 'stil'. Tijdens alle toetsen worden de mobiele telefoons, smartphones en smartwatches opgeborgen in de tassen. In de klas kunnen ze worden opgeborgen in zo genaamde "telefoonzakken".
 8. In en rond het schoolgebouw roken wij niet en gebruiken wij geen alcohol, drugs of andere verdovende middelen en deze hebben wij ook niet in ons bezit.
 9. Wij maken geen beelden van medeleerlingen en/of medewerkers van het Jan van Egmond Lyceum tenzij er toestemming wordt gegeven.
 10. Leerlingen uit de eerste en tweede klas, blijven in de pauze op het schoolterrein. 
 11. Alle leerlingen zijn beschikbaar voor school van 08.00 uur tot 17.00 uur.