School voor HAVO, VWO (Atheneum, Gymnasium)

De organisatie

Schoolleiding

De schoolleiding van het Jan van Egmond Lyceum bestaat uit teamleiders.

 • Teamleider havo en vwo leerjaar 1 en 2, mevrouw A. Heetveld
 • Teamleider havo en vwo leerjaar 3, mevrouw M.J. Post

Zij worden ondersteund door:

 • Afdelingsleider, mevrouw B. Den Baas-van Olphen
 • Afdelingsleider, mevrouw F. Meijer-den Baas
 • Schooldirecteur/teamleider bovenbouw vwo, mevrouw D. Leertouwer- Bennink
 • Schooldirecteur/teamleider bovenbouw havo, mevrouw M. de Jong


De teamleiders zijn verantwoordelijk voor afdelingen binnen de school. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid betreffende leerlingbegeleiding en onderwijsontwikkeling in de teams. De teams worden gevormd door de mentoren van een bepaalde jaarlaag. 

Afspraken met de afdelingsleiders en/of teamleiders kunt u maken via de receptie, telefoon 0299 ​​​​​​​​​​​​– 421274 of rechtstreeks via de mail (eloge@psg.nl).

 

Contact met het onderwijzend personeel

Als u een docent wilt spreken, kunt u de receptie bellen of mailen (eloge@psg.nl). Deze zorgt ervoor dat de betreffende docent zo spoedig mogelijk contact met u opneemt. U kunt ook heel gemakkelijk een mail naar een docent sturen. Elke docent heeft een afkorting die u op Zermelo kunt vinden. Het e-mailadres van de docenten is zijn/haar afkorting met daarachter @psg.nl.


Meepraten en meebeslissen

De Ouderraad

Het Jan van Egmond Lyceum heeft een actieve ouderraad.

 

Medezeggenschapsraad

Het Jan van Egmond Lyceum heeft een medezeggenschapsraad, die bestaat uit een leerling-, ouder- en personeelsgeleding (OP en OOP). De medezeggenschapsraad is voor de schoolleiding gesprekspartner als het gaat om het vaststellen van het beleid.

Voorzitter:   vacature

Secretaris:  Mevrouw. D. de Vries (OP)

Leden:

 • De heer H. Schuit (OP)
 • Vacature (OOP)
 • De heer M. van der Voort (Ouder)
 • De heer M. Veul (Ouder)
 • leerling 
 • leerling