School voor HAVO, VWO (Atheneum, Gymnasium)

De organisatie

Schoolleiding

De schoolleiding van het Jan van Egmond Lyceum bestaat uit: 

 • Rector, Mr. Marjon de Jong
 • Conrector onderwijs en kwaliteit, Nicoline Zwanenburg
 • Conrector bedrijfsvoering, Cinzia Bulleri

 

 • teamleider leerlingondersteuning, Esther Bakker
 • teamleider onderbouw havo, Maxime Eman
 • teamleider onderbouw vwo, Astrid Heetveld
 • teamleider bovenbouw havo, Margje Schaveling
 • teamleider bovenbouw vwo, Marie José Post


De teamleiders zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid met betrekking tot leerlingbegeleiding en onderwijsontwikkeling in de docententeams. 

Afspraken met de afdelingsleiders en/of teamleiders kunt u maken via de receptie, telefoon 0299 ​​​​​​​​​​​​– 421274 of rechtstreeks via de mail (eloge@psg.nl).

 

Contact met het onderwijzend personeel

Als u een docent wilt spreken, kunt u de receptie bellen of mailen (eloge@psg.nl). Deze zorgt ervoor dat de betreffende docent zo spoedig mogelijk contact met u opneemt. U kunt ook heel gemakkelijk een mail naar een docent sturen. Elke docent heeft een afkorting die u op Zermelo kunt vinden. Het e-mailadres van de docenten is zijn/haar afkorting met daarachter @psg.nl.


Meepraten en meebeslissen

De Ouderraad

Het Jan van Egmond Lyceum heeft een actieve ouderraad.

 

Medezeggenschapsraad

Het Jan van Egmond Lyceum heeft een medezeggenschapsraad, die bestaat uit een leerling-, ouder- en personeelsgeleding (OP en OOP). De medezeggenschapsraad is voor de schoolleiding gesprekspartner als het gaat om het vaststellen van het beleid.

Voorzitter:   vacature

Secretaris:  Mevrouw. D. de Vries (OP)

Leden:

 • De heer H. Schuit (OP)
 • Vacature (OOP)
 • De heer M. van der Voort (Ouder)
 • De heer M. Veul (Ouder)
 • leerling 
 • leerling