School voor HAVO, VWO (Atheneum, Gymnasium)

De organisatie

Schoolleiding Jan van Egmond Lyceum

Het Jan van Egmond Lyceum is een school voor havo, atheneum en gymnasium. De afdelingsleiders vormen samen met de directie de schoolleiding. De afdelingsleiders geven invulling aan schoolbrede portefeuilles als onderwijsontwikkeling en leerlingbegeleiding.

De samenstelling van de schoolleiding is als volgt:

 • Dhr. M. Vriend, afdelingsleider havo
 • Mw. D. Leertouwer-Bennink, afdelingsleider atheneum en gymnasium
 • Mw. B. den Baas-van Olphen, afdelingsleider bedrijfsvoering
 • Mw. F. Meijer-den Baas, afdelingsleider examenzaken

 

 • Dhr. R. Visser, rector


Naast de schoolleiding zijn er teamleiders benoemd. De teamleiders organiseren en regelen het dagelijks reilen en zeilen binnen de teams. Zij vervullen voor de schoolleiding een belangrijke adviesfunctie. De volgende teamleiders zijn benoemd:

 • Mw. M.J. Post, teamleider havo 1,2 en 3 
 • Mw. M. Wallage, teamleider havo 4 en 5
 • Mw. Heetveld, teamleider vwo 1,2 en 3
 • Mw. L. Crapts, teamleider vwo 4, 5 en 6

Concreet betekent dit voor u en de leerlingen dat de mentor het eerste aanspreekpunt is. Afspraken met de afdelingsleiders en/of teamleiders kunt u maken via de receptie, telefoon 0299 – 421274 of rechtstreeks via de mail (eloge@psg.nl).

Contact met het onderwijzend personeel

Als u een docent wilt spreken, kunt u de receptie bellen of mailen (eloge@psg.nl). Deze zorgt ervoor dat de betreffende docent zo spoedig mogelijk contact met u opneemt. U kunt ook heel gemakkelijk een mail naar een docent sturen. Elke docent heeft een afkorting die u op het zermelo-rooster of in Magister kunt vinden. Het e-mailadres van de docenten is deze afkorting met daarachter @psg.nl.


Meepraten en meebeslissen

De Ouderraad

De ouderraad vertegenwoordigt de ouders van de leerlingen. Uit de bijdragen van de ouders betaalt de ouderraad onder andere de kosten verbonden aan diploma-uitreiking, diverse buitenschoolse activiteiten en dergelijke. Voor meer informatie over de ouderraad belegt deze een speciale avond. Hiervoor ontvangt u aan het begin van het schooljaar een uitnodiging. Op die avond worden ook de jaarverslagen gepresenteerd. Mw. M. de Jong is voorzitter van de ouderraad. De secretaris is Mw. A. Haak.


Medezeggenschapsraad

Het Jan van Egmond Lyceum heeft een medezeggenschapsraad, die bestaat uit een leerling-, ouder- en personeelsgeleding. De medezeggenschapsraad is voor de schoolleiding gesprekspartner als het gaat om het vaststellen van het beleid.

Voorzitter:  Mvr. P. Brands-Dechaux (OP)

Sec.: Mvr. D. de Vries (OP)

Leden:

 • vacature OP
 • Mvr. K. van Amerongen (OOP)
 • Dhr. M. van der Voort (Ouder)
 • Mvr. I. de Jong (Ouder)
 • vacature leerling 
 • vacature leerling