School voor HAVO, VWO (Atheneum, Gymnasium)

De organisatie

Schoolleiding

De schoolleiding van het Jan van Egmond Lyceum bestaat uit teamleiders.

 • Teamleider havo onderbouw, mevrouw M.J. Post
 • Teamleider vwo onderbouw, mevrouw A. Heetveld

 

Zij worden ondersteund door:

 • Afdelingsleider, mevrouw B. Den Baas-van Olphen
 • Afdelingsleider, mevrouw F. Meijder-den Baas
 • Schooldirecteur/teamleider bovenbouw vwo, mevrouw D. Leertouwer
 • Schooldirecteur/teamleider bovenbouw havo, mevrouw M. de Jong


De teamleiders die verantwoordelijk zijn voor afdelingen binnen de school. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid betreffende leerlingbegeleiding en onderwijsontwikkeling in de teams. De teams worden gevormd door de mentoren van een bepaalde jaarlaag, de teams worden soms aangevuld met docenten die geen.

Concreet betekent dit voor u en de leerlingen. Afspraken met de afdelingsleiders en/of teamleiders kunt u maken via de receptie, telefoon 0299 ​​– 421274 of rechtstreeks via de mail (eloge@psg.nl).

 

Contact met het onderwijzend personeel

Als u een docent wilt spreken, kunt u de receptie bellen of mailen (eloge@psg.nl). Deze zorgt ervoor dat de betreffende docent zo spoedig mogelijk contact met u voorzien. U kunt ook heel gemakkelijk een mail naar een docent sturen. Elke docent heeft een afkorting die u op het zermelo kunt-rooster van in Magister vinden. Het e-mailadres van de docenten is dit afkorting met daarachter @psg.nl.


Meepraten en meebeslissen

De Ouderraad

De ouderraad de ouders van de leerlingen. Uit de bijdragen van de ouders vorige ouderraad onder andere de kosten verbonden aan diploma-uitreiking, diverse buitenschoolse activiteiten en dergelijke. Voor meer informatie over de ouderraad belegt deze een speciale avond. ontvangt u aan het begin van het een uitnodiging. Op die avond worden ook de jaarverslagen weergegeven.


Medezeggenschapsraad

Het Jan van Egmond Lyceum heeft een medezeggenschapsraad, die bestaat uit een leerling-, ouder- en personeelsgeleding. De medezeggenschapsraad is voor de schoolleiding gesprekspartner als het gaat om het vaststellen van het beleid.

Voorzitter:   Mevrouw P. Brands-Dechaux (OP)

Afd.:  Mevrouw. D. de Vries (OP)

Leden:

 • De heer H. Schuit
 • Mevrouw K. van Amerongen (OOP)
 • De heer M. van der Voort (Ouder)
 • Mevrouw I. de Jong (Ouder)
 • vacature leerling 
 • vacature leerling