School voor havo, atheneum, gymnasium

Algemene schoolinformatie


Jaarplanning

In de jaaragenda zijn alle belangrijke activiteiten van het Jan van Egmond Lyceum opgenomen. U vindt de jaaragenda op onze website (janvanegmond.psg.nl) onder het kopje 'praktische informatie voor leerlingen en ouders'. 


Lestijden

De lestijden van het Jan van Egmond Lyceum zijn:

  Klassen 1, 3 en 4     Klassen 2, 5 en 6
1e 08:30 - 09:15   1e 08:30 - 09:15
2e 09:15 - 10:00   2e 09:15 - 10:00
Pauze 10:00- 10:25   3e 10:00 - 10:45
3e 10:25- 11:10   pauze  10:45 - 11:10
4e 11:10 - 11:55   4e 11:10 - 11:55
pauze  11:55 - 12:20   5e 11:55 - 12:40
5e 12:20 - 13:05   pauze 12:40 - 13:05
6e 13:05 - 13:50   6e 13:05 - 13:50
7e 13:50 - 14:35   7e 13:50 - 14:35
pauze 14:35 - 14:40   pauze 14:35 - 14:40
8e 14:40 - 15:25   8e 14:40 - 15:25
9e 15:25 - 16:10   9e 15:25 - 16:10

 

Lestijden Lichamelijke Opvoeding en Kunst -beeldende vorming

  tijd lesuur in rooster
blok 1 08:30 - 10:00 1 en 2
blok 2 10:25 - 11:55 3 en 4
blok 3 12:20 - 13:50 5 en 6
blok 4 13:50 - 15:25 7 en 8
Tussenuren / uitvaluren 

Het is soms niet te vermijden dat er lesuren uitvallen in verband met de afwezigheid van docenten. Er wordt naar gestreefd de uitval tot een minimum te beperken. De leerlingen kunnen, in geval van afwezigheid van een docent, les krijgen van een andere docent. De invaldocent geeft de invalles in zijn eigen vak om de kwaliteit van het invaluur te waarborgen, indien er sprake is van langdurige ziektevervanging.

 

Voorzieningen voor de leerlingen

Kluisjes
Op het Jan van Egmond Lyceum heeft elke leerling een kluisje. Het is daarvoor nodig dat elke leerling een kluisslot koopt. Deze aanschaf is eenmalig. Nieuwe leerlingen betalen €10,- voor een slot met twee sleutels. Als de leerling zijn sleutels kwijt is, moet er een nieuw slot worden gemonteerd, waarvoor we €10.- in rekening brengen. Er zijn grote en kleine kluisjes; het is helaas niet mogelijk om elke leerling te voorzien van een grote kluis. De leerling die zijn kluissleutel vergeet, kan zijn kluisje door de conciërges laten openen. Hier staat dan een corveedienst door de leerling tegenover. Als een leerling zich uitschrijft bij school wordt het slot om veiligheidsredenen niet meer opnieuw gebruikt.

De school stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal, zoekraken of beschadigingen van eigendommen van de leerlingen, ook niet uit de kluisjes. 

Veiligheid en kluisjes
Iedereen moet zich veilig voelen in de school. Daarom vinden er soms preventieve inspecties plaats. In het geval daar aanleiding toe is, behoudt de schoolleiding zich het recht voor om - in samenwerking met de politie - kleding, tassen, etc. van leerlingen te inspecteren en te zoeken naar zaken wat bij de wet/of door de school verboden is. 

Telefoonzakken
Aan het begin van les bergt de leerling zijn telefoon op in een speciaal ontworpen telefoonzak. Aan het eind van het lesuur neemt de leerling zijn telefoon weer mee. De docent kan aangeven dat het gebruik van de telefoons tijdens de les is toegestaan.

 

Magister

Het Jan van Egmond Lyceum gebruikt Magister als leerlingvolgsysteem. Dat wil zeggen dat cijfers en informatie voor leerlingen en ouders/verzorgers zichtbaar zijn. Ook studiewijzers, huiswerk en proefwerken zijn in Magister te vinden. Elke leerling krijgt hiervoor een persoonlijke inlogcode. Ouders/verzorgers ontvangen een eigen inlogcode voor Magister. 

Overgangsnormen

De overgangsnormen zijn te vinden op de website van het Jan van Egmond Lyceum. Bij het onderdeel "praktische informatie" > "voor leerlingen en ouders".

https://janvanegmond.psg.nl/praktische-informatie/voor-leerlingen-en-ouders/