School voor HAVO, VWO (Atheneum, Gymnasium)

Afspraken en regelingen in PSG-verband

Voor alle regelingen en afspraken in PSG verband verwijzen wij u naar de website van de Purmerendse ScholenGroep, www.psg.nl. In de overkoepelende schoolgids is alle informatie te vinden over oa

 • de PSG 
 • Het vakantierooster
 • Leerplicht en kwalificatieplicht
 • Informatie voor ouders/verzorgers
 • Medezeggenschap
 • Klachtenregeling
 • Vertrouwensdocenten en vertrouwensinspectie 
 • Schorsing
 • Verwijderen
 • Kledingcode
 • Computergebruik
 • Preventie
 • Verzekering
 • Veiligheid
 • Bescherming van persoonsgegevens (AVG)
 • Kosten voor ouders/verzorgers
 • Sponsoring
 • Maatschappelijke podia
 • Toelating op PSG scholen