School voor gymnasium, atheneum, havo

Herkansing van inhaaltoets TW1 H5/V6 ('s middags)

10
januari
2024

Kijk altijd in je rooster (Zermelo: https://psg.zportal.nl of op de App van Zermelo) én bij de Mededelingen in Zermelo voor mogelijke wijzigingen. Soms wordt daar verwezen naar http://mijn.psg.nl voor uitgebreidere informatie. Ook zullen we de leerlingen en hun ouders/verzorgers zo veel mogelijk op de hoogte houden via de bij school bekende mailadressen.

Herkansing van inhaaltoets TW1 H5/V6 ('s middags)

Op zoek naar de volledige jaaragenda voor leerlingen en ouders? Zie praktische informatie.