School voor HAVO, VWO (Atheneum, Gymnasium)

Leerlingbegeleiding, zorg en maatwerk

Een hoge beoordeling voor de leerlingbegeleiding en zorg, en het maatwerkprogramma: ondersteuning (taal, rekenen, Engels) en verdieping (excellentie- en honneursprogramma).

Wij zijn goed in staat om onze leerlingen eigentijds en passend onderwijs te geven. Onze uitgangspunten:

1. Iedere leerling kan excelleren:
De school biedt ondersteuning en verdieping aan in de programmering en begeleiding.

2. Afstemming tussen mentor/leraar, ouders en kind:
Leerlingen presteren immers het beste als zij sámen met hun ouders en de school een gouden driehoek vormen.

Leerlingbegeleiding, zorg en maatwerk