School voor HAVO, VWO (Atheneum, Gymnasium)

Excellentie- en honneursprogramma

Op het Jan van Egmond Lyceum vinden we dat elke leerling de kans moet krijgen om in zijn middelbare school periode uitdagend en op hoog niveau onderwijs te genieten. Wij bieden dan ook het zgn. honoursprogramma aan. Het honneursprogramma is bedoeld om excellente leerlingen uit de bovenbouw van het vwo (atheneum en gymnasium) meer uitdaging te bieden en op eigen niveau te laten werken. Het honneursprogramma is bestemd voor leerlingen die goede resultaten behalen en bovendien een goede inzet vertonen.

Excellentie- en honneursprogramma

De aanduiding 'honneurs' betekent 'eer' of 'onderscheiding'. Dat betekent dat je bij je opleiding extra inspanning levert die beloond wordt met een eervolle onderscheiding bij je vwo-diploma. Het is de bedoeling dat een leerling die zich inschrijft voor dit honneursprogramma hieraan mee blijft doen tot het eindexamen. Wanneer een leerling aan alle eisen heeft voldaan levert dit een honneurs-certificaat op. Naar verwachting zal dit certificaat zijn waarde bewijzen bij de aanmelding op een hogeschool of universiteit.

Een leerling die meedoet aan het honneursprogramma volgt de gewone lessen met goed resultaat. Het gemiddelde rapportcijfer moet steeds minstens 7,5 zijn. Daarnaast volgt de leerling een aantal extra activiteiten. In 4e en 5e klas is dit 90 extra klokuren per jaar, in de 6e klas 60 uur. Iedere leerling stelt voor het honneursprogramma een eigen pakket samen, in overleg met de honneurs-begeleider. Op deze manier kunnen eigen interesses of oriëntatie op mogelijke toekomstige studie worden opgenomen.

Om een brede oriëntatie te stimuleren, geldt wel dat deze uren niet alleen binnen het eigen profiel mogen worden besteed, maar ook aan vakken in het vrije deel. Excellente studenten wordt toegestaan om meer tijd te besteden aan buitenschoolse activiteiten. Een leerling kan activiteiten volgen die de school aanbiedt, maar er moeten in ieder geval ook activiteiten van buiten de school worden opgenomen. Wij werken nauw samen met diverse universiteiten en zetten ons netwerk – het Jan van Egmond Lyceum is WON (Wetenschappelijk Onderwijs Nederland) en Worldschool – hierbij vanzelfsprekend bij in.

Van honneurs-leerlingen wordt zelfstandigheid en extra inzet verwacht. De leerling stelt zelf een passend honneurs-pakket samen. Dat zal niet altijd lukken binnen de normale lessen. Soms is het niet te vermijden dat een leerling gewone lessen mist. Voor een honneurs-leerling zal zoiets in principe geen probleem zijn. Wij verwachten dat een leerling dat zelfstandig met de docent regelt en zelf zorgt dat er geen achterstanden ontstaan.

Het honneursprogramma wordt afgesloten met een verdediging van de leerling van zijn persoonlijke honneursactiviteiten in het bijzijn van genodigden.