School voor HAVO, VWO (Atheneum, Gymnasium)

Cambridge University Program

Veel van onze leerlingen komen later op plaatsen terecht waar Engels de voertaal is. Al tijdens stages en studies in het buitenland ervaren ze dat een gemiddelde beheersing van het Engels niet altijd genoeg is. Wie in een wereld van internationalisering ook na zijn middelbareschooltijd uitstekend mee wil kunnen, heeft meer nodig. Niet alleen in het buitenland, maar ook op Nederlandse universiteiten neemt Engels een steeds belangrijkere plek in. Colleges worden steeds vaker in het Engels gegeven en scripties en proefschriften worden in toenemende mate in het Engels geschreven. Voor presentaties geldt hetzelfde.

Cambridge University Program

Het spreekt voor zich dat vaardigheid in Engels op hoog niveau daarbij een groot voordeel is. Het Jan van Egmond biedt de vwo-leerlingen (atheneum en gymnasium) en de havo-leerlingen de kans om het Engels op zo'n hoog niveau te beheersen. Dit doen wij door het programma Cambridge University aan te bieden. Doordat wij de andere vakken in het Nederlands blijven aanbieden, kunnen wij het hoge niveau van het onderwijs op ons gymnasium en atheneum onverminderd handhaven. De universiteit van Cambridge heeft een serie cursussen en examens Engelse taalvaardigheid ontwikkeld, die internationaal gelden als standaard. De bijbehorende diploma's worden Cambridge Certificates genoemd. De twee bekendste diploma's zijn het zo genaamde First Certificate in English (FCE) en het Certificate in Advanced English (CAE). Doordat het niveau van het Cambridge English de bekende vwo- en havo-eindtermen overstijgt, vormen de Cambridge-certificaten een waardevolle aanvulling op het havo-, gymnasium- en atheneumdiploma.

Het programma dit schooljaar is conform de afgelopen jaren:

1 gym met 1 ath : PET
3 gym en 3 ath: FCE

bovenbouw VWO: CAE

Havo 2 PET
Havo 4 FCE