School voor HAVO, VWO (Atheneum, Gymnasium)

Het Jan van Egmond Lyceum is gezond

30
november
2020

Het Jan van Egmond Lyceum heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laat de school zien dat het voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Het Jan van Egmond Lyceum is trots op dit behaalde resultaat!

Het Jan van Egmond Lyceum is gezond

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt het Jan van Egmond Lyceum voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.

Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het themacertificaat welbevinden. Hiervoor worden activiteiten ingezet, zoals: workshops, voorlichtingen, rustlocaties. Daarnaast wordt er tijdens en rondom de lessen ook specifieke aandacht besteed aan het welbevinden van de leerlingen en het personeel.

Directeur René Visser en Gezonde School coördinator Mike Steijger zijn trots om een Gezonde School te zijn. “Vanaf nu hangt op de gevel van onze school het logo Gezonde School. Zo kan iedereen op het schoolplein zien dat onze school een gezonde school is!”

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.