School voor HAVO, VWO (Atheneum, Gymnasium)

Een Gezond Welbevinden

30
november
2020

Afgelopen zomer heeft het Jan van Egmond Lyceum zijn eerste vignet behaald. Dat was voor het thema welbevinden en daar hebben we een mooi certificaat voor gehad. Dit certificaat hebben wij tot en met april 2023 en daarna moeten we het verlengen. Dan moeten wij opnieuw aantonen dat we een Gezonde School zijn op het gebied van welbevinden. Daarvoor kunnen we ook een audit krijgen in de komende jaren. Een audit wordt van tevoren afgesproken met de Gezonde School coördinator van de school (Sri@psg.nl).

Een Gezond Welbevinden

Wat betekent het vignet welbevinden?

Zorgen voor een positief en sociaal veilig schoolklimaat is een eerste belangrijke stap in het bevorderen van welbevinden van leerlingen en leerkrachten.

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn op school. Sociaal-emotioneel welbevinden staat voor lekker in je vel zitten en gepast sociaal gedrag vertonen. Jongeren die lekker in hun vel zitten hebben meer zelfvertrouwen en zijn weerbaarder. Hierdoor kunnen zij zich beter inleven in een ander, beter omgaan met emoties van zichzelf en anderen en hechtere relaties opbouwen.

Werken aan welbevinden draagt ook bij aan een fijne sfeer in de klas. Iedereen mag er zijn, fouten mogen gemaakt worden en samen wordt zorggedragen voor een veilige school. Scholen dragen zorg voor een veilig pedagogisch klimaat. Zorgen voor een prettig en veilig leer- en leefklimaat is daar een logisch onderdeel van. Helaas ontwikkelen niet alle kinderen zich op een gezonde of veilige manier. Daar hopen wij positieve verandering in te kunnen brengen.

Wij hopen u hiermee wat meer geïnformeerd te hebben over wat welbevinden nu precies inhoudt. Mocht u nog meer willen weten en/of hieraan mee willen helpen dan kunt u altijd mailen naar sri@psg.nl. Feedback, ideeën en tips zijn natuurlijk ook van harte welkom!

Ook sturen we hierbij wat links waarop meer informatie te vinden is over dit thema.