School voor HAVO, VWO (Atheneum, Gymnasium)

Kies een PSG-school

Purmerend, juli 2018

Protocol Verzoeken tot overplaatsing

Onderbouw

Leerlingen in klas 1, 2 en 3 worden door de teamleiders met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geplaatst. Daarbij zal zo mogelijk rekening gehouden worden met de wensen van leerlingen, maar zal het organisatiebelang (b.v. grootte van de klas; verdeling jongens-meisjes; koppeling aan mentor; de plaats van leerlingen met talentgebieden) ook moeten meewegen. 

Verzoeken tot overplaatsing kunnen tot en met vrijdag 21 september 2018 worden ingediend bij de teamleider of de coördinator van je afdeling. 
Uiterlijk 28 september 2018 laat de teamleider of de coördinator weten of een verzoek tot overplaatsing gehonoreerd kan worden. 


Bovenbouw

In de bovenbouw kan geen rekening worden gehouden met wensen van leerlingen. Daar wordt zoveel mogelijk geroosterd op profielen en vakken, gekoppeld aan mentoren. Een verzoek tot overplaatsing kan dan ook zelden gehonoreerd worden.
Zijn er zwaarwichtige redenen om toch zo’n verzoek in te dienen, dan kan dat tot en met 21 september 2018. Uiterlijk 28 september 2018 laat de teamleider of de coördinator weten of het verzoek gehonoreerd kan worden.


AANMELDEN 2018 trans260

banner meeloopdagen

cover juni 2018