School voor HAVO, VWO (Atheneum, Gymnasium)

Kies een PSG-school

Protocol schoolfotograaf 2019

Inleiding

Om mogelijke misverstanden te voorkomen en voorlopig duidelijkheid te scheppen rondom het werk van de schoolfotograaf, is het volgende protocol/procedure centraal opgesteld. Hierover heeft overleg plaatsgevonden met de functionarisgegevensbescherming, de afdeling H&O/ICT en de directies.

Vooraf:

 • De PSG heeft aan ouders en leerlingen ouder dan 16 jaar toestemming gevraagd om de NAW-gegevens (Naam, Adres, Woonplaats) uit te mogen wisselen met de schoolfotograaf.
 • De PSG is met de schoolfotograaf overeengekomen dat hij langskomt voor het maken van portret-, klassen- en examenfoto’s.
 • De PSG maakt aan de fotograaf naam, klas en stamnummer van onze leerlingen bekend.
 • De PSG zal voor leerlingen van wie de ouders en voor leerlingen ouder dan 16 jaar die toestemming voor uitwisseling van gegevens hebben gegeven daarnaast ook NAW-gegevens aan de lijst toevoegen.
 • De PSG stelt zich aansprakelijk voor de kosten van niet verkochte fotosetjes onder een bepaald percentage (alles minder dan 85%).

Procedure

 • De fotograaf komt straks op de school om portretfoto’s te maken. Daarnaast worden er ook klassenfoto’s gemaakt. Het belang van de klassenfoto en de examenfoto’s is dat met deze foto de betrokkenheid van de leerling bij de school en de klas vergroot wordt.
 • De fotograaf maakt koop-setjes om aan ouders aan te bieden. Ouders/leerlingen die toestemming hebben gegeven voor doorgifte van de NAW-gegevens ontvangen de setjes zonder tussenkomst van de PSG. Als ouders/leerlingen geen toestemming hebben gegeven voor de uitwisseling van de NAW-gegevens, worden de setjes via de mentoren uitgereikt.
 • Voor leerlingen van wie de ouders toestemming voor de uitwisseling hebben gegeven, handelt de fotograaf alles verder zonder tussenkomst van de PSG af.
  Als de fotograaf geen adresgegevens heeft, dan worden eventuele herinneringen door de fotograaf gemaakt en aangeleverd en weer door de mentor uitgedeeld.
 • Voor wat betreft de groepsfoto’s: een leerling heeft het recht om niet op de groepsfoto te gaan. Zij/hij geeft dat liefst vooraf aan het maken van de foto bij de fotograaf aan.
  Wil een leerling nadat de foto is gemaakt, alsnog die toestemming intrekken, dan moet hij of zij onherkenbaar worden gemaakt. Omdat dit gedaan moet worden vóórdat de groepsfoto’s in productie gaan, moet dat binnen drie werkdagen na het maken van de foto worden gemeld bij school en de fotograaf.

AANMELDEN 2018 trans260

banner meeloopdagen

cover juni 2018