School voor HAVO, VWO (Atheneum, Gymnasium)

Kies een PSG-school

Zo zijn onze regels (2016-2017)

Op het Jan van Egmond Lyceum worden de volgende belangrijkste regels aan het begin van het schooljaar aan alle leerlingen uitgereikt. In het jaarboekje (zie link) worden de verdere regels beschreven.

Belangrijkste schoolregels Jan van Egmond Lyceum

  1. We gaan respectvol met elkaar en met elkaars spullen en het gebouw om.

  2. Wij volgen aanwijzingen van medewerkers altijd op. Als je door een docent, een conciërge of een andere medewerk(st)er gevraagd wordt naar je naam en je klas ben je verplicht om die te noemen.

  3. In de les hebben wij altijd onze spullen mee en zijn op tijd in de les.

  4. Alleen in de aula's eten en drinken wij. Op school nuttigen wij geen chips, popcorn, patat, ijs of kauwgom. Petten zijn in het schoolgebouw niet toegestaan. Jassen dienen in het kluisje van de leerlingen te zijn opgeborgen

  5. Wij houden ons gebouw schoon en respecteren de leszones. In de gangen rondom de lesruimtes is het stil.

  6. Het gebruik van een mobiele telefoon is toegestaan in de aula's en alleen met uitdrukkelijke toestemming van de docent of onderwijsassistent in de les of studieplein. De mobiele telefoons staan te allen tijde op ‘stil’! Tijdens alle toetsen worden de mobiele telefoons opgeborgen in de tassen, die volgens instructie van de docent worden verzameld.

  7. In en rond het schoolgebouw roken wij niet en gebruiken wij geen alcohol, drugs of andere verdovende middelen en deze hebben wij ook niet in ons bezit.

  8. Wij maken geen beeld- of geluidsopnamen van elkaar tenzij daar uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven.

  9. Als wij in de eerste of tweede klas zitten mogen wij in de pauze het schoolterrein niet verlaten.

  10. Wij zijn beschikbaar voor school van 07.45 uur tot 17.00 uur.

AANMELDEN 2018 trans260

banner meeloopdagen

cover juni 2018