School voor HAVO, VWO (Atheneum, Gymnasium)

Kies een PSG-school

Wat is Kurzweil 3000?

Kurzweil is een softwareprogramma voor technisch en begrijpend lezen, spellen en strategisch schrijven. Digitale teksten worden omgezet in spraak.
Kurzweil wordt door steeds meer leerlingen met dyslexie gebruikt om toetsen of lesboeken te laten voorlezen. De tekst die voorgelezen wordt, verschijnt op de monitor van de computer en de leerling kan de gesproken tekst beluisteren via een koptelefoon en op de monitor meelezen.

Alle dyslectische leerlingen op de PSG hebben de rechten voor het programma Kurzweil.

Kurzweilill-1

Het maken van toetsen met behulp van Kurzweil

Een toets kan als 'word'-bestand gelezen worden of indien de toets niet digitaal beschikbaar is, kan de toets in de Trajectklas gescand worden op de hiervoor beschikbare computer (leerstation) met aangesloten scanner (KES-bestand).

Kurzweilill-2a

 • De docent levert de toets digitaal of op papier aan bij de Trajectklas.
 • Medewerker van de Trajectklas zorgt ervoor dat de toets voor de leerling klaarstaat.
 • De leerling kan vervolgens de toets openen in het programma Kurzweil en de toets laten voorlezen. Dit kan zowel in het Nederlands, Engels, Duits en Frans.
 • De antwoorden kunnen óf in Kurzweil genoteerd worden óf op papier worden geschreven.
 • Na afloop levert de leerling het gemaakte werk in de vorm van een print van de toets of als handgeschreven versie in.
 • De medewerker van de Trajectklas levert de toets in bij de vakdocent.
 • De leerling neemt de toets dus niet mee naar het lokaal.


In de les werken met gesproken boeken

Een leerling kan in de les ook met een iPad, tablet of laptop gebruikmaken van gesproken boeken.
Dit kan door gebruik te maken van:

 1. 'daisy'-boeken (AMIS bestand) die via het gratis softwareprogramma AMIS worden voorgelezen. Zie voor informatie: dedicon.nl
 2. Kurzweil 3000. Om gebruik te kunnen maken van Kurzweil 3000 op het netwerk moet de leerling VMware Horizon Client downloaden of de app installeren.
  Vervolgens kan de leerling ook thuis met Kurzweil werken. De lesboeken (KES-bestand) kunnen dan als gesproken boek beluisterd worden (zie voor informatie dedicon.nl)
  Ook kan een leerling met Kurzweil op een eenvoudige manier samenvattingen of aantekeningen maken.


Waar kan een leerling met Kurzweil 3000 werken?


Leerlingen kunnen op hun eigen iPad, tablet of laptop zowel op school als thuis met het programma Kurzweil werken. Om bij hun netwerkmenu te komen moeten ze wel inloggen op een virtuele computer (VDI) en dus het programma VMware Horizon Client geïnstalleerd hebben.
Het maken van een toets met behulp van Kurzweil gebeurt in de Trajectklas.


Hoe weten leerlingen hoe Kurzweil 3000 werkt?

Leerlingen met een dyslexieverklaring hebben allemaal de cursus 'Omgaan met dyslexie' aangeboden gekregen. In deze cursus wordt ingegaan op de basisfuncties van Kurzweil en krijgen de leerlingen een oefenboekje mee.


Bij welke vakken (niet)?

Leerlingen geven tijdens de cursus 'Omgaan met dyslexie' aan of ze met Kurzweil willen werken en bij welke vakken. Dit is een indicatie, voorkeuren van leerlingen kunnen in de loop van de tijd veranderen.
Ook is het niet zo dat als een leerling aangeeft bij de talen met Kurzweil te willen werken dat dit voor àlle toetsen geldt. De ene leerling wil Kurzweil gebruiken bij een SO over woordjes, de ander bij een leestoets of een toets over het hele hoofdstuk.
Soms is het niet mogelijk om met Kurzweil te werken. Dit geldt bijvoorbeeld voor wiskunde, waarbij veel met formules, tabellen en grafieken gewerkt wordt. Kurzweil kan hier (nog) niet mee omgaan. Ook bij natuurkunde of scheikunde kan dit een probleem zijn.


Docent levert toetsen aan en is verantwoordelijk

Als een leerling heeft aangegeven Kurzweil te willen gebruiken dan moet bij het opgeven van de toets al afgesproken worden of een leerling voor deze toets gebruik zou willen maken van Kurzweil.
Wil een leerling Kurzweil gebruiken? Zorg dan dat de toets tijdig wordt aangeleverd bij de Trajectklas. Dat kan digitaal, maar kan ook op papier.
De vakdocent is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van de toets:

 • Aanleveren van toets bij voorkeur ongeveer één week van tevoren.
 • De gemaakte toets wordt nooit door de leerling meegenomen, maar afgegeven aan de verantwoordelijke medewerker in de Trajectklas.


Welke leerlingen mogen gebruik maken van Kurzweil 3000?

Alle leerlingen met een dyslexieverklaring mogen van Kurzweil gebruikmaken.
Voor een aantal leerlingen geldt dat zij van de zorgcoördinator of teamleider toestemming hebben gekregen Kurzweil te gebruiken.


De procedure in het kort

 1. Leerling met dyslexieverklaring geeft bij vakdocent aan met Kurzweil te willen werken
 2. Docent stemt per toets af of een leerling Kurzweil wil gebruiken
 3. Docent levert toets (digitaal of op papier) aan bij de Trajectklas, ongeveer één week voor afname toets
 4. Leerling maakt de toets op het tijdstip van de klas in de Trajectklas met behulp van Kurzweil
 5. Leerling levert de gemaakte toets in bij de Trajectklas en gaat terug naar de les
 6. Trajectklasmedewerker levert de toets in bij de vakdocent


Bij vragen over de procedure en/of voorwaarden kun je terecht bij teamleider of zorgcoördinator.

AANMELDEN 2018 trans260

banner meeloopdagen

cover juni 2018