School voor HAVO, VWO (Atheneum, Gymnasium)

Kies een PSG-school

Een leerling die van 5 havo naar 5 vwo wil overstappen, moet voldoen aan de onderstaande eisen:

 • De leerling moet geslaagd zijn voor de havo;
 • De leerling heeft havo 4 of havo 5 niet gedoubleerd;
 • Het gemiddelde van de op een geheel getal afgeronde cijfers op de eindlijst havo moet minimaal 7.0 zijn;
 • Het vakkenpakket van de leerling moet aansluiten op een vwo-profiel. Om dit mogelijk te maken moet een leerling met een havo-profiel CM twee vakken in het vrije deel hebben waaronder wiskunde en een leerling met een havo profiel EM, NG of NT in het vrije deel twee vakken waaronder een moderne vreemde taal;
 • De vakdocenten van de leerling die een examenvak geven moet een positief oordeel hebben over de capaciteiten van de leerling, de inzet in de les en het adequaat uitvoeren van huiswerkopdrachten door de leerling;
 • De havo-mentor moet een positief advies geven;
 • De leerling moet een alternatieve vervolgopleiding kiezen;
 • De leerling moet bereid zijn om direct na afloop van het centraal eindexamen havo een bijspijkerprogramma te volgen. Aan het volgen van dit programma kan geen recht op toelating worden ontleend.

Indien een leerling aan één of meerdere voorwaarden niet voldoet beslist de toelatingscommissie over wel of niet toelaten.

In de toelatingscommissie hebben zitting:

 • teamleider havo 5
 • decaan
 • teamleider 5 vwo (voorzitter)

De commissie neemt op basis van meerderheid van stemmen een besluit. Bij het staken van de stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Een leerling moet vóór 20 maart door middel van een inschrijfformulier de toelating voor 5 vwo aanvragen.

AANMELDEN 2018 trans260

banner meeloopdagen

cover juni 2018