School voor HAVO, VWO (Atheneum, Gymnasium)

Regels in en om het gebouw

Huiswerk maken op school, zonder toezicht

In de aula's en de studieruimtes op de verdiepingen is gelegenheid om huiswerk te maken. In de studieruimtes mag niet worden gegeten.

Tillen

Als je (tijdelijk) geen trappen kunt lopen en je toestemming van de teamleider krijgt, mag je van de lift gebruik maken. Voor de liftsleutel moet je € 25,- borg betalen aan de logemedewerkster. Je mag één medeleerling meenemen in de lift, als dit nodig is.

Pauzes

Tijdens de pauzes ontspan je je in een van de volgende ruimten: de aangewezen aula of het schoolplein. Of je studeert in de studieruimtes. De kleine aula bij de hoofdingang is uitsluitend bestemd voor de klassen 1 en 2. De grote aula met het toneel wordt gebruikt door de klassen 3 en hoger. De klassen 1 en 2 kunnen in de pauzes naar hun pleingedeelte via de zijdeur in de hal bij de hoofdingang. De hogere klassen kunnen via de uitgang bij de Doplaan naar buiten. De trappenhuizen en gangen zijn tijdens de pauzes geen verblijfsruimten. Dit geldt ook voor de gehele tweede en derde verdieping. De ruimten rond de kluisjes voor de hoofdingang (hoofdzakelijk kluisjes onderbouw) zijn geen ontspanningszones. Buiten een bezoek aan je kluisje mag je je daar dus niet ophouden.

Het pleingedeelte aan de Hoornselaan is uitsluitend voor klassen 1 en 2. De leerlingen van de klassen 1 en 2 mogen tijdens schooltijd het plein niet verlaten. Pas na het belsignaal mag je vanuit de aula's en de straat naar de lokalen gaan.

Afval

De leerlingen dragen een medeverantwoordelijkheid voor de bestrijding van de vervuiling in en rond het gebouw. Corveediensten worden ingezet om de vervuiling te bestrijden.

Beeldmateriaal

Het is niet toegestaan ​​om zonder toestemming foto's of video-opnames te maken van personen (ook niet buiten de school).

Stallen van fiets of brommer

Leerjaar 1
Op het plein in de rekken onder de Schoolbrug. Zet je fiets op slot. Onder schooltijd en tijdens de pauzes is het fietsenplein van klas 1 niet toegankelijk voor leerlingen, tenzij de leerlingen met hun fiets het schoolterrein gaan verlaten.

Leerjaren 2 t/m 6
Alle fietsen moeten in de kelder aan de Doplaan worden geplaatst. Als je met de fiets bent gekomen, ga je rechtstreeks vanuit de kelder de school binnen. Fietsen of brommers die niet op de juiste plek worden gestald, maar ergens anders op ons terrein, worden weggehaald en tijdelijk opgeborgen van op slot gezet. De stalling is uitsluitend bestemd voor het plaatsen en weghalen van de eigen fiets of brommer en geen verblijfsruimte.

Bromfietsen/scooters

De brommers moeten in hun eigen 'vak' op het schoolplein worden geparkeerd. Helmen kunnen in de eigen kluisjes worden opgeborgen. Degene die zich niet aan de regels houdt, kan voor een periode, of definitief, verboden worden zijn/haar brommer of scooter op school te stallen.

Ziekmelding

Als de leerling ziek is, moeten de ouders/verzorgers dit s'morgens voor 08.30 uur melden via de Magister app. Als de leerling meerdere dagen ziek is moeten ouders/verzorgers de leerling elke dag via de Magister app ziek melden. Als een leerling op school ziek wordt, dan meldt hij/zij dit bij de receptie of bij het verzuim. Als blijkt dat een leerling niet op school kan blijven, belt een ​​van de medewerkers de ouders/verzorgers op. 

De school is bereikbaar vanaf 08:00 uur (telefoon: 0299-421274). 

Te laat komen

Als de leerling te laat komt moeten de ouders/verzorgers dit telefonisch bij de receptie van de school melden. Omdat te laat komen toch regelmatig voorkomt en storend is voor het leerproces, is er een te-laatregeling van kracht:

Te laat komende leerlingen melden zich bij de loge. Leerlingen scannen hier met hun schoolpas om een ​​te-laat-briefje te ontvangen. En kunnen hiermee naar de les gaan. De volgende lesdag meldt de leerling zich om 8.00 bij de receptie.

Als leerlingen meer dan 25 minuten te laat zijn, krijgen ze geen te-laat-briefje meer: ​​er is dan sprake van absentie. Bij ongeoorloofde absentie moet twee uur worden ingehaald.