School voor HAVO, VWO (Atheneum, Gymnasium)

Kies een PSG-school

De schoolleiding van het Jan van Egmond Lyceum bestaat uit een directeur en vijf teamleiders.

- Directeur: de heer mr. O. Mulder

- Afdelingsleider mevrouw M.-J. Post, brugklassen en 2 en 3 vwo. Portefeuille schoolbreed: onderwijsontwikkeling.

- Afdelingsleider mevrouw B. van Olphen, 4 en 5 havo. Portefeuille schoolbreed: leerlingbegeleiding.

- Afdelingsleider mevrouw F. Meijer-den Baas, 4 t/m 6 atheneum/gymnasium. Portefeuille schoolbreed: Personeelsbeleid en examensecretariaat

- Afdelingsleider de heer J. W. van den Bos, 2 en 3 havo.

De afdelingsleiders die verantwoordelijk zijn voor afdelingen binnen de school worden ondersteund door coördinatoren. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid betreffende leerlingbeleiding en onderwijsontwikkeling in de teams. De teams worden gevormd door de mentoren van een bepaalde jaarlaag, de teams worden soms aangevuld met docenten die geen mentor zijn.

De coördinatoren zijn mevrouw A. Heetveld (brugklassen), mevrouw N. Bakx (2 en 3 vwo en 4 atheneum), de heer M. van Kleunen (5 en 6 atheneum), de heer J. Castricum (4 t/m 6 gymnasium), mevrouw D. Veldhuis (2 havo), de heer H. Schuit (3 havo), mevrouw M. Wallage (4 havo) en mevrouw D. Cox (5 havo).

AANMELDEN 2018 trans260

banner meeloopdagen

cover juni 2018