School voor HAVO, VWO (Atheneum, Gymnasium)

Kies een PSG-school

De schoolleiding van het Jan van Egmond Lyceum bestaat uit een directeur en vijf teamleiders.

- Directeur: mevrouw E. Al.

- Teamleider mevrouw M.-J. Post, brugklassen en 2 t/m 4 atheneum. Portefeuille schoolbreed: onderwijsontwikkeling.

- Teamleider mevrouw B. van Olphen, 2 t/m 5 havo. Portefeuille schoolbreed: leerlingbegeleiding.

- Teamleider mevrouw F. Meijer-den Baas, 2 t/m 6 gymnasium; 5. 6 atheneum. Portefeuille schoolbreed: Personeelsbeleid en examensecretariaat

- Teamleider de heer J. W. van den Bos, 2 en 3 havo.

- Teamleider de heer R. Kramer, portefeuille schoolbreed: Organisatie, formatie en beheer, aansturing OOP.

De teamleiders die verantwoordelijk zijn voor afdelingen binnen de school worden ondersteund door coördinatoren. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid betreffende leerlingbeleiding en onderwijsontwikkeling in de teams. De teams worden gevormd door de mentoren van een bepaalde jaarlaag, de teams worden soms aangevuld met docenten die geen mentor zijn.

De coördinatoren zijn mevrouw A. Heetveld (brugklassen), mevrouw N. Bakx (2 en 3 atheneum), mevrouw A. Mehinagic (4 en 5 atheneum), de heer M. van Kleunen (6 atheneum), de heer J. Castricum (2-6 gymnasium), mevrouw D. Veldhuis (2 havo), mevrouw M. Wallage (3 havo), mevrouw L. Stam (4 havo) en mevrouw A. Simpson (5 havo).

INSCHRIJVEN5-198

banner meeloopdagen

cover juni 2017