School voor HAVO, VWO (Atheneum, Gymnasium)

Kies een PSG-school

Geachte ouders/verzorgers van de leerlingen van het Jan van Egmond Lyceum,

Hierbij willen wij u van harte uitnodigen voor de Algemene Jaarvergadering van de Ouderraad Jan van Egmond Lyceum op donderdag 8 december 2016.

Hierin doen wij verslag van de vele onderwerpen die het afgelopen jaar in de vergaderingen aan bod kwamen, leggen wij financiële verantwoording af en worden nieuwe leden officieel benoemd.
Omdat deze jaarvergadering tegelijkertijd plaats vindt met een reguliere vergadering biedt het u tevens een mooie kans eens een kijkje te nemen achter de schermen van onze zeer actieve Ouderraad en om eens met ons van gedachten te wisselen.

Wij vinden het erg fijn als u van te voren laat weten of u aanwezig zal zijn door een e-mailbericht te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De vergadering wordt gehouden in de Docentenkamer van het Jan van Egmond Lyceum op de eerste etage (B1.23) en begint om 20.00 uur en duurt tot 22:00 uur. Wij ontvangen u graag vanaf 19:30 uur met een kopje koffie of thee.

De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Vaststellen verslag Ouderraadsvergadering van 13 oktober 2016
4. Stand van zaken lopende activiteiten
5. Behandeling van de jaarstukken (*) t.w.:

  1. vaststellen secretarieel jaarverslag 2015-2016
  2. vaststellen financieel jaarverslag schooljaar 2015-2016
  3. vaststellen verslag kascommissie
  4. vaststellen begroting 2016-2017
  5. benoeming/voorstel leden kascommissie (**)
  6. benoeming nieuwe Ouderraadsleden

6. Rondvraag
7. Mededelingen Schoolleiding
8. Mededelingen OPR (Passend Onderwijs)
9. Mededelingen Schoolraad (VMR)

(*) De vergaderstukken kunt u downloaden via de website van de school:
www.psg.nl/janvanegmond , klik in het linkermenu op het plusje achter "Ouderraad" en vervolgens op Jaarvergadering.

(**) Wij zijn nog op zoek naar geïnteresseerden voor de kascommissie voor het komende jaar. Zij kunnen zich opgeven bij de secretaris.

__________________________

 

De Ouderraad vertegenwoordigt de ouders van de leerlingen. Zij vormt de schakel tussen ouders en de schoolleiding. Daarmee fungeert zij als klankbord voor de schoolleiding.

De Ouderraad behandelt en participeert in de didactische vraagstukken, Open Dagen, het brugklascadeau, de diploma-uitreiking, de samenstelling van het jaarboek voor de eindexamenkandidaten, buitenschoolse activiteiten, huisvesting en nog veel meer.

In de Ouderraad zijn ook leden (ouders van leerlingen) van de VMR (VestigingsMedezeggenschapsRaad) , beter bekend als de Schoolraad, vertegenwoordigd.

De raad vergadert maandelijks met de schoolleiding over allerlei zaken die spelen, zoals vragen van ouders. Zij heeft een eigen begroting en bepaalt zelfstandig (maar altijd in overleg met de schoolleiding) waar zij het geld aan uitgeeft. Inkomsten worden verkregen uit de vrijwillige ouderbijdrage. Voor meer informatie over de ouderbijdrage verwijzen wij u graag naar het jaarboekje van het Jan van Egmond Lyceum.

Eén keer per jaar belegt de Ouderraad een speciale avond, de Algemene Jaarvergadering. Dit is een openbare vergadering. Op deze avond worden o.a. de jaarverslagen en de begroting gepresenteerd.

Contactpersonen voor de ouderraad zijn mevrouw Esther Bausch (voorzitter) en de heer Sjaak Muller (secretaris), te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


INSCHRIJVEN5-198

banner meeloopdagen

cover maart 2017