School voor HAVO, VWO (Atheneum, Gymnasium)

Kies een PSG-school

Het Jan van Egmond Lyceum is één van de scholen van de Purmerendse Scholengroep (PSG) en staat voor openbare onderwijs: havo, atheneum en gymnasium.

Het havo (hoger algemeen vormend onderwijs) duurt vijf jaar en bereidt voor op een vervolgopleiding aan het hoger beroepsonderwijs. Ook is het mogelijk met een havo-diploma op zak over te stappen naar de vijfde klas van het atheneum.

Het vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) bestaat eigenlijk uit twee verschillende opleidingen: het atheneum en het gymnasium. Beide duren zes jaar. Het diploma van zowel het atheneum als het gymnasium geeft toegang tot de universiteit.


In het eerste leerjaar kent het Jan van Egmond Lyceum 4 leerroutes:

  • havo
  • havo-vwo
  • atheneum
  • gymnasium


Havo en atheneum

Wij bieden op het Jan van Egmond Lyceum vanaf schooljaar 2014-2015 vanaf de eerste klas havo 1 en atheneum 1 onderwijs aan. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen op het juiste niveau instromen en door deskundige leraren en mentoren worden begeleid.

Als je van je basisschool een havo/atheneum advies krijgt, word je bij ons in het eerste jaar in een havo/vwo klas geplaatst.
In de brugklas volgen de havo- en atheneumleerlingen dezelfde vakken, maar naast de basisstof krijgen de leerlingen van het atheneum ook verdiepende opdrachten. Op de havo werken wij van het concept van ondernemend leren en op het atheneum ligt het accent op onderzoekend leren. Alle leerlingen van de havo en het atheneum hebben de mogelijkheid in de onderbouw om zich op te geven voor de kunstklas, sportklas of wetenschapsklas. In de bovenbouw bieden wij de vakken BSM (Beweging, Sport en Maatschappij), Wiskunde D, Tekenen en Beeldende Kunsten extra aan.

Havo/vwo

Soms krijgt een leerling geen duidelijk vwo-advies, omdat er twijfel bestaat of het vwo mogelijk is. Voor deze leerlingen is er de havo/vwo klas. Aan het einde van deze havo/vwo klas beslissen wij of een leerling doorgaat naar havo 2 of naar atheneum 2. De havo/vwo klas heeft een eigen programma en een deskundig team van leraren en mentoren.
Alle leerlingen van de havo/vwo klas hebben de mogelijkheid om zich op te geven voor de kunstklas, sportklas of wetenschapsklas. In de bovenbouw bieden wij de vakken BSM (Beweging, Sport en Maatschappij), Wiskunde D, Tekenen en Beeldende Kunsten extra aan.

Gymnasium

Het gymnasium onderscheidt zich van het atheneum door extra vakken als klassieke culturele vorming en Latijn en Grieks. Latijn en het oude Grieks worden nergens meer gesproken. Toch zijn de talen interessant om te leren, want de Griekse en Romeinse beschaving hebben veel voortgebracht wat wij nu nog belangrijk of mooi vinden. Zo vindt het concept ‘democratie’ bijvoorbeeld zijn oorsprong in de Griekse beschaving. Ook veel kunst vindt zijn oorsprong in de Grieks-Romeinse cultuur. De klassieke en filosofische benadering vind je in het gymnasium bij alle andere vakken terug. Het gymnasium heeft een eigen thuisbasis op de havo/vwo campus. Een hele vleugel van het schoolgebouw aan de Hoornselaan, de C1-vleugel, is speciaal voor het gymnasium ingericht. De C1 gang en het auditorium bieden een rijke leeromgeving aan voor de excellente leerling. Voor de leerlingen van groep 7 en 8 is er het pre-gymnasium op de C1. Voorafgaand aan een brugklasjaar is er de mogelijkheid voor leerlingen van de basisschool om op de woensdagmiddagen deel te nemen aan een speciale lessenserie. Wil je meer informatie, klik dan naar gymnasium.

AANMELDEN 2018 trans260

banner meeloopdagen

cover juni 2018