School voor HAVO, VWO (Atheneum, Gymnasium)

Kies een PSG-school

Kosten

U dient bij het begin van het schooljaar rekening te houden met een aantal kosten. Het boekenfonds heeft de school uitbesteed, zodat u hierover rechtstreeks afspraken maakt met Van Dijk Educatie. De bijdrage aan het schoolfonds, de (vrijwillige) ouderbijdrage (inclusief de kosten voor verschillende binnenlandse excursies) en de extra kosten (talentklassen, Cambridge University Program enz.) betaalt u aan de school.

In schooljaar 2017-2018 bedraagt de vrijwillige ouderbijdrage 50 euro voor de leerlingen van de havo en het atheneum en 80 euro voor de leerlingen van het gymnasium. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage over het schooljaar 2017-2018 wordt later dit schooljaar vastgesteld. De kosten voor drie kennismakingsdagen in september bedragen ongeveer € 75,-. Houdt u daarnaast nog rekening met de aanschaf van gymnastiekspullen en eventuele buitenlandse reizen (4 havo en 5 vwo).

Deelname aan de kunstklas, de wetenschapsklas en de sportklas brachten in schooljaar 2017-2018 € 125,-. aan extra kosten met zich mee. De kosten voor het sportkamp in het derde leerjaar, een onderdeel van de sportklas, zijn niet bij dit bedrag inbegrepen.

Aanmelding

Zit uw zoon/dochter op een basisschool binnen de regio Waterland, dan ontvangt u tijdens het gesprek waarin het definitieve advies door de basisschool wordt gegeven, een adviesformulier. Hierop staat een code die u nodig heeft voor de digitale inschrijving. Voor basisscholen van buiten deze regio is de code niet nodig. Het digitale inschrijfformulier en de toelichting daarop worden in februari 2017 gepubliceerd op de website van de PSG: www.psg.nl. 

Indien u geen gebruik kunt maken van de digitale inschrijfmogelijkheid, kunt u een inschrijfformulier downloaden via www.psg.nl. Dit downloadformulier zal in februari 2017, tegelijk met het digitale inschrijfformulier, worden gepubliceerd.

Indien u geen gebruik kunt maken van internet, kunt u een inschrijfformulier aanvragen via mevrouw Sandra Schoenmaker, tel. 06-52028376.

U kunt tot uiterlijk 15 maart 2017 inschrijven. Half mei ontvangt u bericht over de definitieve plaatsing.

Zit uw zoon/dochter op een basisschool binnen de regio Waterland, dan ontvangt u tijdens het gesprek waarin het definitieve advies door de basisschool wordt gegeven, een adviesformulier. Hierop staat een code die u nodig heeft voor de digitale inschrijving. Voor basisscholen van buiten deze regio is de code niet nodig. Het digitale inschrijfformulier en de toelichting daarop worden in februari 2017 gepubliceerd op de website van de PSG: www.psg.nl. 

Indien u geen gebruik kunt maken van de digitale inschrijfmogelijkheid, kunt u een inschrijfformulier downloaden via www.psg.nl. Dit downloadformulier zal in februari 2017, tegelijk met het digitale inschrijfformulier, worden gepubliceerd.

Indien u geen gebruik kunt maken van internet, kunt u een inschrijfformulier aanvragen via mevrouw Sandra Schoenmaker, tel. 06-52028376.
U kunt tot uiterlijk 15 maart 2017 inschrijven. Half mei ontvangt u bericht over de definitieve plaatsing

INSCHRIJVEN5-198

banner meeloopdagen

cover juni 2017