School voor HAVO, VWO (Atheneum, Gymnasium)

Kies een PSG-school

Kosten

U dient bij het begin van het schooljaar rekening te houden met een aantal kosten. Het boekenfonds heeft de school uitbesteed, zodat u hierover rechtstreeks afspraken maakt met Van Dijk Educatie. De bijdrage aan het schoolfonds, de (vrijwillige) ouderbijdrage (inclusief de kosten voor verschillende binnenlandse excursies) en de extra kosten (talentklassen, Cambridge University Program enz.) betaalt u aan de school.

In schooljaar 2018-2019 bedraagt de vrijwillige ouderbijdrage 50 euro voor de leerlingen van de havo en het atheneum en 75 euro voor de leerlingen van het gymnasium. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage over het schooljaar 2018-2019 wordt later dit schooljaar vastgesteld. De kosten voor drie kennismakingsdagen in september bedragen ongeveer € 87,50. Houdt u daarnaast nog rekening met de aanschaf van gymnastiekspullen en eventuele buitenlandse reizen (4 havo en 5 vwo).

Deelname aan de kunstklas, de wetenschapsklas en de sportklas brengen in schooljaar 2018-2019 € 125 aan extra kosten met zich mee. De kosten voor het sportkamp in het derde leerjaar, een onderdeel van de sportklas, zijn niet bij dit bedrag inbegrepen.

Aanmelding

Zit uw zoon/dochter op een basisschool binnen de regio Waterland, dan ontvangt u tijdens het gesprek waarin het definitieve advies door de basisschool wordt gegeven, een adviesformulier. Hierop staat een code die u nodig heeft voor de digitale aanmelding. Voor basisscholen van buiten deze regio is de code niet nodig. Het digitale aanmeldformulier en de toelichting daarop worden in maart 2019 gepubliceerd op de website van de PSG: www.psg.nl.
Indien u geen gebruik kunt maken van de digitale aanmeldmogelijkheid kunt u een formulier aanvragen via mevrouw Sandra Schoenmaker, tel. 06-52028376.
U kunt tot uiterlijk 15 maart 2019 inschrijven. Half mei ontvangt u bericht over de definitieve plaatsing.
Maandag 24 juni 2019 is er een kennismakingsmiddag voor de nieuwe eersteklassers.

AANMELDEN 2018 trans260

banner meeloopdagen

cover juni 2018