School voor HAVO, VWO (Atheneum, Gymnasium)

Kies een PSG-school

Op dinsdag 7 en woensdag 8 februari 2017 van 19.00 tot 21.00 uur worden de Open Avonden in ons gebouw georganiseerd. 

Alle leerlingen van groep 8 en hun ouders/verzorgers worden van harte uitgenodigd om kennis te maken met de medewerkers en het aanbod van het Jan van Egmond Lyceum.

Er zijn vele presentaties van alle vakken die in de brugklassen worden aangeboden en uiteraard van de talentgebieden Sport, Beeldende Kunst en Wetenschap. V
anzelfsprekend kunnen onze bezoekers aan alle activiteiten meedoen.

Ook maken de leerlingen en ouders kennis met de onderwijsprogramma's van de vier onderbouwteams:

  • havo
  • havo/vwo (determinatieroute naar 2 havo of 2 atheneum)
  • atheneum
  • gymnasium


En met veel enthousiasme worden de JEL-plussen gepresenteerd: 

  • Sportklassen (havo, havo/vwo en atheneum)
  • Kunstklassen (havo, havo/vwo, atheneum en gymnasium)
  • Wetenschapsklassen (havo, havo/vwo, atheneum en gymnasium)
  • Maatwerklessen (ondersteuning voor taal, rekenen, Engels op de havo en havo/vwo)
  • Cambridge University Program (voor havo, havo/vwo, atheneum en gymnasium) 
  • Excellentie- en Honneursprogramma (atheneum en gymnasium)


In de grote aula is een informatieplein, waar tal van onderwerpen (het mentoraat, de studielessen, het taal- en rekenproject, de faalangsreductietrainingen, de leerlingenzorg, het decanaat en de ouder- en leerling-participatie) worden toegelicht.


In de kleine aula worden de activiteiten rond ons veelgeprezen JEL-+-magazine getoond en kunt u vragen stellen aan de ouderraad en de schoolleiding.  

 

 

 

INSCHRIJVEN5-198

banner meeloopdagen

cover december 2016